Kontakt

SIMACO Slovakia s.r.o.,
Družstevná 34,
90101 Malacky,
Slovenská republika

IČO : 47421703
DIČ : 2023856956
IČ DPH : SK2023856956

UniCreditbank a.s.
1282824001/1111
SK5111110000001282824001
SWIFT: UNCRSKBX

BIC kód na čítanie:
SK51 1111 0000 0012 8282 4001
SWIFT: UNCRSKBX

Povedzte nám čo potrebujete a my sa Vám čoskoro ozveme.

Napíšte čo chcete nájsť a potvrdte

Nákupný košík