Ionizátory vody

Ionizovaná voda, (vraví sa jej aj: živá, mŕtva, aktivovaná, alkalická, acidická, katolyt, anolyt, zásaditá, kyslá) ktorej sa momentálne venuje špeciálna pozornosť, je zlepšená a očistená voda, ktorá je efektívnou a lacnou medicínou a obzvlášť účinným prostriedkom prevencie proti chorobám. Aktivovaná voda je pitná voda, ktorá počas elektrolýzy získava nové vlastnosti. Elektrolýza prebieha v nádobe, ktorá je rozdelená do dvoch sekcií rozdeľujúcou stenou (membrána diafragma), ktorá prepúšťa ióny, ale nedovoľuje premiešanie vôd. Preto sa voda v časti s kladnou elektródou stáva acidickou a je indukovaná kladným nábojom a v časti so zápornou elektródou sa voda stáva alkalickou a je indukovaná záporným nábojom.

Show

Napíšte čo chcete nájsť a potvrdte

Nákupný košík