fbpx

Bunková komunikácia alebo prečo piť vodu so zoskupeniami?

Publikované v Ionizovaná voda a ionizátory vody

 

Bunková komunikácia

 

V októbri 1994 Alfred G.Gilman z Univerzity texaského juhovýchodného lekárskeho centra a Martin Rodbell z Národného inštitútu enviromentálnych zdravotných vied získali Nobelovu cenu za objav, ako navzájom komunikujú bunky v ľudskom tele vysielaním a prijímaním rádio-signálov. Ďalší ocenení vedci, vrátane Dr. Lorenzena demonštrovali, že signálna transdukcia bola umožnená zoskupenou alebo prstencovou vodou prítomnou v bunkách všetkých živých bytostí.

Nositeľ Nobelovej ceny, David Baltimore, molekulárny biológ na Rockefellerovej univerzite v New Yorku, povedal: „Signálna transdukcia je úplne nový svet biochemických interakcií, takých, ktoré sme vždy hľadali, pretože toto sú interakcie, ktoré ovládajú správanie buniek.“

Robert Bell, vedúci Oddelenia molekulárnej biológie a onkológie na Dukovej univerzite, povedal: „Signálna transdukcia je najdôležitejší zjednocujúci koncept v modernej biológii a medicíne.“ Existuje dôvod na tieto dramatické vyhlásenia. Dnes vieme, že voda zohráva aktívnu úlohu v komunikácii buniek a teda v tisíckach metabolických funkcií. Vieme, že bunky nie sú malé krúžky a jadro ako sme si mysleli. Skôr je to extrémne komplexná štruktúra, ktorá využíva organizovanú vodu nielen na umožnenie chemických reakcií, ale aj na prijímanie a vysielanie vitálnych informácií.

DNA (špirálové schodisko, ilustráciu dvojitej závitnice) v každej z našich triliónov buniek neustále prenáša informácie rýchlosťou blesku cez rezonančné frekvencie. A čo je najzaujímavejšie, jadrom každej dvojitej závitnice. DNA je stĺp vodných zoskupení. Navyše k tomuto zoskupenému jadru hélixu (závitnice), sú hojné množstvá vody organizované v mnohonásobných vrstvách na povrchu intracelulárnych štruktúrnych proteínov a membrán.

Kvôli úlohe zohrávanej touto organizovanou vodou v rámci buniek, majú bunky individuálne a kooperatívne rezonančné schémy , ktoré sa menia s vekom a líšia sa v závislosti od metabolickej efektívnosti. Dr.Lorenzen cez svoje objavy zoskupenej vody demonštroval, že tieto bunkové rezonančné schémy sa dajú zvýšiť, alebo „naladiť“, čím sa vyrobí výhodný efekt na tkanive a homeostáze orgánov.

Vlny informácií

Japonský výskum využívajúci magnetickú rezonanciu demonštroval, že starnutie sa prejavuje kvôli dehydratácii a významným zmenám v štruktúre tkanivovej vody. Inými slovami, ako plynú roky, nielen strácame obsah vody, ale štruktúrovaná bunková voda ktorú vlastníme, sa stáva viazanou na nechcené biologické makromolekuly, čo spôsobuje zníženie prekrásnych zoskupení vody, s ktorými začíname život. Bunková komunikácia, dodávanie živín, detoxikácia, difúzia a molekulárne pohyby, všetko trpí s vekom.

Dr. Lee Lorenzen bol dostatočne smelý na to aby protestoval proti akceptovanému názoru, že tento pokles metabolickej efektívnosti je nevyhnutný výsledok starnutia. Odôvodnil to tým, že pokles obsahu vody a porucha štruktúry vody nemusí byť  efektom starnutia, ale že môže byť príčinou starnutia. Veril, že ak by dokázal vytvoriť spôsob, ako doplniť telesné tekutiny s patričnou štruktúrou vody, potom metabolická efektívnosť a signálna transdukcia by mohli byť zlepšené v celom tele. Dokázalo sa, že Dr. Lorenzen mal pravdu .

Prečo piť roztoky so zoskupeniami?

Efektívnosť a rýchlosť zoskupenej vody je spôsobená dizajnom a tvarom molekúl vody a dizajnom a tvarom samotných buniek. Malé zoskupenia šesťuholníkovej vody pasujú do a cez šesťuholníkové kanály v bunkovej membráne a vnútri buniek, pričom rýchlo dodávajú svoje artikle a odstraňujú odpad.

Keď sme mladí máme vysokú koncentráciu tejto vysoko štruktúrovanej vody. Ako starneme, ako sme vystavení stresu, kontaminácii, voľným radikálom, znečisteniu vzduchu a podobne, v skutočnosti začíname dehydratovať (preto tie vrásky). Súčasne sa naša Bohom daná geometrická bunková voda začína destabilizovať, stráca svoj efektívny tvar a na molekuly vody sa nadväzujú „nevítané látky “ .

Výsledok je taký, že naše molekuly sa ťažšie pohybujú z a do buniek. Pretože dodávanie živín a odstraňovanie odpadu je oslabené, zažívame pokles v zdraví buniek a stratu komunikácie buniek. Predstavte si elegantne znázornený let čajky, potápajúc sa po rybu, stavajúc si hniezdo a kŕmiac svoje mláďatá. Pohybuje sa hladko a efektívne v rámci svojho prostredia. Ale aj malé množstvo oleja zo škvrny jej zabráni v pohybe a životnom štýle  a postupne spôsobí chorobu alebo smrť.

Toto isté platí aj pre molekuly vody, ktoré sa pohybujú hladko a efektívne v rámci svojho bunkového prostredia. Keď sa naviažu na nechcené proteíny a iné látky, ich mobilita a efektívnosť sa oslabia.

V prvom rade nápad spočíva v tom, že by telo  bolo doplnené špeciálnou prstencovou vodou s ktorou sme sa narodili, aby sa umožnilo molekulám vody opätovne voľne prechádzať cez bunky pričom budú dodané potrebné živiny.

V druhom rade je potrebné piť zoskupenú vodu, aby sme zlepšili bunkovú komunikáciu, čím umožňujeme rezonančnej preprave vitálnych informácií medzi bunkami na optimálnej úrovni. Toto je jeden z aspektov výskumu zoskupenej vody, ktorý považujeme za jeden z najfascinujúcejších. Objav Dr. Lorenzena umožnil uskladnenie informácií vo vode, rovnako ako na príklade kde je informácia uložená na CD (voda) a následne spracovaná mikročipmi (bunky tela).

Certifikované prístroje na výrobu aktivovanej ionizovanej vody nájdete tu.

Začnite písať a stlačením klávesu Enter vyhľadajte

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.