fbpx

Ionizovaná – živá – neživá – strieborná voda

Publikované v Ionizovaná voda a ionizátory vody

Bunková komunikácia

V októbri 1994 Alfred G.Gilman z Univerzity texaského juhovýchodného lekárskeho centra a Martin Rodbell z Národného inštitútu enviromentálnych zdravotných vied získali Nobelovu cenu za objavenie, ako navzájom komunikujú bunky v ľudskom tele vysielaním a prijímaním „rádiosignálom“. Ďalší ocenení vedci, vrátane Dr. Lorenzena, demonštrovali, že signálna transdukcia bola umožnená zoskupenou alebo „prstencovou“ vodou prítomnou v bunkách všetkých živých bytostí.

Nositeľ Nobelovej ceny, David Baltimore, molekulárny biológ na Rockefellerovej univerzite v New Yorku, povedal: „Signálna transdukcia je úplne nový svet biochemických interakcií, takých, ktoré sme vždy hľadali, pretože toto sú interakcie, ktoré ovládajú správanie buniek.“

Robert Bell, vedúci Oddelenia molekulárnej biológie rakoviny na Dukovej univerzite, povedal: „Signálna transdukcia je jediný najdôležitejší zjednocujúci koncept v modernej biológie a medicíne.“ Existuje poriadny dôvod na tieto dramatické vyhlásenia. Teraz vieme, že voda zohráva aktívnu úlohu v komunikácii buniek, a teda v tisíckach metabolických funkcií, a vieme, že bunky nie sú malé krúžky a jadro ako sme si mysleli. Skôr je to extrémne komplexná štruktúra, ktorá využíva organizovanú vodu nielen na umožnenie chemických reakcií, ale aj na prijímanie a vysielanie vitálnych informácií.

DNA (poznáte špirálové schodisko, ilustráciu dvojitej závitnice) v každej z našich triliónov buniek neustále prenáša informácie rýchlosťou blesku cez rezonančné frekvencie. A, čo je najzaujímavejšie, jadro každej dvojitej závitnice. DNA je stĺp vodných zoskupení. Navyše k tomuto zoskupenému jadru hélixu (závitnice), sú hojné množstvá vody organizované v mnohonásobných vrstvách na povrchu intracelulárnych štruktúrnych proteínov a membrán.

Kvôli úlohe zohrávanej touto organizovanou vodou v rámci buniek majú bunky individuálne a kooperatívne rezonančné schémy , ktoré sa menia s vekom a líšia sa v závislosti od metabolickej efektívnosti. Dr.Lorenzen cez svoje objavy zoskupenej vody demonštroval, že tieto bunkové rezonančné schémy sa dajú zvýšiť, alebo „naladiť“, čím sa vyrobí výhodný efekt na tkanive a homeostáze orgánov.

Vlny informácií

Japonský výskum využívajúci magnetickú rezonanciu demonštroval, že starnutie sa prejavuje kvôli dehydratácii a významným zmenám v štruktúre tkanivovej vody. Inými slovami, ako plynú roky, nielen strácame obsah vody, ale štruktúrovaná bunková voda, ktorú vlastníme, sa stáva viazanou na nechcené biologické makromolekuly, čo spôsobuje zníženie prekrásnych zoskupení vody, s ktorými začíname život. Bunková komunikácia, dodávanie živín, detoxikácia, difúzia a molekulárne pohyby, všetko trpí s vekom.

Dr. Lee Lorenzen bol dostatočne smelý na to aby protestoval proti akceptovanému názoru, že tento pokles metabolickej efektívnosti je nevyhnutný výsledok starnutia. Odôvodnil to tým, že pokles obsahu vody a porucha štruktúry vody nemusí byť jednoducho efektom starnutia, ale že to tiež môže byť príčinou starnutia. Veril, že ak by dokázal vytvoriť spôsob, ako doplniť telesné tekutiny s patričnou štruktúrou vody, potom metabolická efektívnosť a signálna transdukcia by mohli byť zlepšené v celom tele. Dokázalo sa, že Dr. Lorenzen mal pravdu .

Prečo piť vodu so zoskupeniami?

Efektívnosť a rýchlosť zoskupenej vody je spôsobená dizajnom a tvarom molekúl vody a dizajnom a tvarom samotných buniek. Malé zoskupenia šesťuholníkovej vody pasujú do a cez šesťuholníkové kanály v bunkovej membráne a vnútri buniek, rýchlo dodávajúc svoje artikle a odstraňujúc odpad.

Keď sme mladí máme vysokú koncentráciu tejto vysoko štruktúrovanej vody. Ako starneme, ako sme vystavení stresu, kontaminácii, voľným radikálom, znečisteniu vzduchu a pod., skutočnosti začíname dehydratovať (preto tie vrásky). Súčasne sa naša Bohom daná geometrická bunková voda začína destabilizovať, stráca svoj efektívny tvar a nevítané látky sa nadväzujú na molekuly vody.

Výsledok je taký, že naše molekuly sa ťažšie pohybujú z a do buniek. Pretože dodávanie živín a odstraňovanie odpadu sú oslabené, zažívame pokles v zdraví buniek a stratu komunikácie buniek. Predstavte si elegantne znázornený let čajky, potápajúc sa po rybu, stavajúc si hniezdo a kŕmiac svoje mláďatá. pohybuje sa hladko a efektívne v rámci svojho prostredia. Ale aj malé množstvo oleja zo škvrny jej zabráni v pohybe a životnom štýle , a postupne spôsobí chorobu, alebo smrť. Toto isté platí pre molekuly vody, ktoré sa pohybujú hladko a efektívne v rámci svojho bunkového prostredia. Keď sa naviažu na nechcené proteíny a iné látky, ich mobilita a efektívnosť sa oslabia.

Po prvé, nápad spočíva v doplnení tela špeciálnou malou prstencovou vodou, s ktorou sme sa narodili, aby sa umožnilo molekulám vody zase raz prejsť cez bunky voľne a dodať potrebné živiny

Po druhé pijeme zoskupenú vodu, aby sme zlepšili bunkovú komunikáciu, aby sme umožnili rezonančnej preprave vitálnych informácií medzi bunkami na optimálnej úrovni. Toto je jeden z aspektov výskumu zoskupenej vody, ktorý považujeme za jeden z najfascinujúcejších. Objav Dr. Lorenzena umožnil uskladnenie informácií v čistej vode, rovnako ako je informácia uložená na CD (voda) a spracovaná mikročipmi (bunky tela).

 

Aktivovaná ionizovaná voda, alebo  Ionizovaná – živá – neživá – strieborná voda

 Assoc. Prof. Dr. Petras Shibilskis 

 

 1. Voda v našom živote

Viac a viac autorov píše o vode a jej kvalite, znečistení vody chemikáliami a rádionuklidmi, o jej dopade na naše zdravie, atď. A robia dobre, pretože voda zohráva v našom živote dôležitú úlohu.

Anatolij Malovitchko vo svojej knihe píše: ,,…naša planéta je obrovský tekutý vodný kryštál… Voda zjednocuje všetky predmety –živé aj neživé- na našej planéte do jednotného systému regulovaného samotnou prírodou. Náš život, náš stav zdravia alebo choroby – všetko závisí od typu vody, koľko takej vody obieha v našich krvných a lymfatických cievach.“ Je dobre známe, že voda je zdrojom informácií, ktorý si po dlhú dobu pamätá všetko: zloženie chemikálií a rádionuklidov, vírusy a mikróby prítomné vo vode, dostatočné informácie dodané do nej netradičnými metódami, napr. bioenergetika, atď. Väčšina chorôb sa rozširuje cez vodu, tá sa často stáva zdrojom epidémie. Hovorí sa, že dnes sa dá nájsť takmer 5000 škodlivých chemikálií vo vode a že ročne na infekciu ochorie okolo 500 miliónov ľudí a zomrie viac ako 5 miliónov detí. V takomto kontexte sa potreba čistenia vody, šetrenia a zlepšovania stáva aktuálnou a nevzbudzuje žiadne pochybnosti v mysliacom človekovi.

Dnes sa mnohí výskumníci, pracovníci starostlivosti o zdravie a nadšenci úspešne snažia vyriešiť problémy čistenia a zlepšovania vody. Artézske studne a rastliny ošetrujúce vodu nasadené v staniciach dodávajúcich vodu, testovanie vody v dedinských oblastiach (hoci zatiaľ v malom) a iné prostriedky sa dnes širšie používajú. Ľudia zisťujú viac o metódach zlepšovania vody. Tak sa dozvedajú o postriebrenej vode, rozmrazenej vode, magnetickej vode, že je užitočné vhodiť do vody zopár kryštálov kremeňa a napokon o aktivovanej vode. Ľudia kupujú a používajú rozličné filtre čistiace vodu.

Postriebrená voda

Už od dávnych čias ľudia vedia, že voda sa dá dezinfikovať striebrom. Naši predkovia používali strieborný riad – nebola to len otázka dobrého majetku a prestíže, ale ja prostriedok udržiavania sa v zdraví, keďže malé množstvo striebra vstupujúce do organizmu jedinca ho očistilo a ošetrilo. Ak by bolo nejaké striebro rozpustné vo vode spôsobom elektrického prúdu, voda by sa stala ešte efektívnejším dezinfekčným a konzervačným činiteľom. Strieborné preparáty sú veľmi aktívne v eliminácii baktérií a biologického znečistenia. Sú aktívnejšie ako väčšina známych antiseptík a antibiotík.

Ďalší zaujímavý a užitočný typ vody je rozmrazená voda. Obyčajná pitná voda sa zamrazí do ľadu a potom roztopí. Takáto voda sa očistí od chemikálií, rádionuklidov a čo je najdôležitejšie, jej molekulová štruktúra sa mení a molekuly sa stávajú adekvátnymi pre molekuly organizmu a pohybujú sa v rezonancii a odovzdajú viac energie v porovnaní s chaotickým pohybom. Rozmrazená voda znižuje únavu, pomáha liečiť mnohé choroby a takáto liečba nestojí nič, lebo každý je schopný pripraviť zmrazenú vodu u seba doma: Nalejte trochu vody do smaltovanej nádoby a vložte je do mrazničky (v zime ju môžete dať na balkón). O štyri až päť hodín vyberte nádobu z mrazničky, prelomte ľad na povrchu a vylejte vodu do druhej nádoby. Tento „prvý ľad“ musí byť vyhodený, lebo absorboval molekuly ťažkej vody (deuterium), keďže mrzne rýchlejšie. Ďalej by voda, ktorú ste preliali do druhej nádoby, mala byť opäť umiestnená do mrazničky. Tu ju nechajte, kým sa asi 2/3 obsahu vody nezmenia na ľad. Potom vyberte nádobu a zbavte sa vody, ktorá nezamrzla, lebo obsahuje všetku chémiu. Takže, zvyšný ľad je zdrojom rozmrazenej vody, ktorú sme hľadali. Takýto ľad by sa mal roztopiť v izbovej teplote (neohrievajte ho na sporáku) a vypite túto vodu 1 hod pred jedlom. Odporúča sa vypiť 2 až 3 poháre denne. Rozmrazenú vodu uchovávajte v chladničke.

Magnetická voda je pitná voda, ktorá bola vedená magnetickým poľom generovaným trvalými magnetmi. Má pozitívny účinok. Môže sa použiť na umývanie tela ako magnetická sprcha, na pitie a polievanie záhrady a zvieratá.

Kúsok kremeňa vloženého do vody je schopný zničiť baktérie, pričom zlepšuje jej chuť a prečisťuje ju, neutralizuje chlór a dusíkaté zložky, absorbuje prímesi ťažkých kovov. Sféra použitia vody ošetrenej kremeňom je pomerne je pomerne široká a ľahko sa dajú nájsť zdroje, ktoré ju popisujú.

Aktivovaná voda, ktorej sa momentálne venuje špeciálna pozornosť v Lotyšsku, je zlepšená a očistená voda, ktorá je efektívnou a lacnou medicínou a obzvlášť výborným prostriedkom prevencie proti chorobám. Aktivovaná voda je pitná voda, ktorá počas elektrolýzy získava nové vlastnosti. Elektrolýza prebieha v nádobe, ktorá je rozdelená do dvoch sekcií rozdeľujúcou stenou (membrána diafragma), ktorá prepúšťa ióny, ale nedovoľuje premiešanie vôd. Preto sa voda v časti s kladnou elektródou stáva acidickou a je indukovaná kladným nábojom a v časti so zápornou elektródou sa voda stáva alkalickou a je indukovaná záporným nábojom. Po reakcii obsahuje alkalická voda nános, ale neskôr sa usadí a voda sa stáva čistou. Ale o tom budeme hovoriť neskôr.

 

 1. Ako bola objavená aktivovaná voda

Aktivovaná voda bola objavená v taškentskom Inštitúte pre vedecký výskum plynu, vedený profesorom Dr. S. Aliokhinom (teraz členom Akadémie vied). Výskumníci hľadali novú emulziu. Počas experimentov v laboratóriu, v tých dňoch vedených inžinierom V. Blakhirom (teraz členom Akadémie vied), prevádzali elektrolýzu vody v nádobe rozdelenej na dve časti partíciou – membránou vyrobenou zo špeciálneho materiálu, ktorý umožní iónom prejsť, avšak chráni pred zmiešaním vôd. A zistilo sa, že počas elektrolýzy v takejto nádobe získala voda nové vlastnosti: na strane kladnej elektródy (anódy) sa stala acidickou s kladným nábojom a na strane zápornej elektródy (katódy) sa stala alkalickou so záporným nábojom. Vody pripravené takýmto spôsobom boli umiestnené do separovaných fliaš a ukázalo sa, že voda si zachováva svoje vlastnosti po dlhú dobu.

Experimenty pokračovali. Čoskoro si vedci všimli liečivý účinok aktivovanej vody a využitie na sterilizáciu lekárskych nástrojov a liečenie pooperačných rán. Priame liečenie operačných rán, experimenty s bavlnou… – výsledky pripomínali rozprávky o živej a neživej vode a čoskoro bola alkalická voda nazvaná živou a acidická neživou vodou. Nové vlastnosti takejto vody boli natoľko zaujímavé a neočakávané, že vedci urobili viac ako 100 vynálezov. Čoskoro sa aktivovaná voda začala široko používať v Japonsku a tí sa nezdráhali financovať vývoj toho prostriedku.

Krok za krokom sa objavovali ďalšie návody, ako používať túto vodu v domácnostiach a priemysle. V súčasnosti sa aktivovaná voda používa v Japonsku Izraeli, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Bulharsku, Rusku, Uzbekistane, Bielorusku, Ukrajine, Litve, Lotyšsku a iných krajinách. Zistilo, sa že takáto voda je menej toxická a mohla by sa používať na vnútornú aj vonkajšiu aplikáciu. V Japonsku a Uzbekistane je aktivovaná voda legálne uznaná ako liečivý prostriedok.

Mnohé testy s aktivovanou vodou boli prevedené v rozličných oblastiach Ruska – pri chove dobytka, hydiny a v záhradníctve. Výsledky týchto testov boli veľmi pozitívne. Podobné testovanie sa previedlo v Lotyšsku.

V Litve vyrába spoločnosť BURBULIUKAS  elektrolyzéry na výrobu aktivovanej ionizovanej vody značky AQUATOR. Existujú štyri modifikácie týchto elektrolyzérov na výrobu aktivovanej alebo postriebrenej vody, sú kompaktné a ekonomické. V závislosti od modifikácie je možné za 20 až 40 minút podľa nastavenia vygenerovať 3 litre aktivovanej vody alebo behom pár sekúnd 3 litre postriebrenej vody. Všetky prístroje vyrobené touto spoločnosťou sú certifikované v EÚ a majú zákonnú 24 mesačnú záruku. Detailné špecifikácie týchto prístrojov sa dajú nájsť v ich príslušnom užívateľskom manuáli, ktorý Vám radi zašleme na požiadanie, stačí nás kontaktovať.

Záujem o aktivované vody narastá. Toto sa dá spozorovať vďaka dvom medzinárodným seminárom, ktoré sa konali v Moskve v rokoch 1997 a 2001, kde vedci z 18 krajín diskutovali o problematike aktivovanej vody, jej praktickom využití nielen v medicíne ale aj v priemysle.

 

 1. Vlastnosti aktivovanej ionizovanej vody

Vlastnosti aktivovanej vody závisia od koncentrácie iónov vodíka v nej. „pH“ je zvyčajná jednotka pre vyhodnotenie koncentrácie vodíkových iónov a môže mať hodnoty od 0 do 14 bodov. Prírodná voda je neutrálna a jej pH hodnota je približne 7,0. Akonáhle tento parameter vystúpi zo 7 do 14 bodov, voda sa stáva alkalickou. pH hladina alkalickej vody používanej na profylaktiku a liečenie je od 8,0 do 10,5. Akonáhle hladina pH klesne pod 7, voda sa stáva acidickou. pH acidickej vody používanej na liečenie a profylaktiku je od 5,5 do 2,5. Variácie rovné 0,5 pH sú považované za nedôležité.

Acidická voda (taktiež nazývaná anolytická a neživá voda) je čistá a bezfarebná tekutina majúca zápach kyseliny, chlóru alebo kvasiniek. Táto voda má baktericídne vlastnosti a je skvelým dezinfektantom. Spomaľuje bioprocesy organizmu, znižuje krvný tlak, má upokojujúci účinok, zlepšuje spánok a dodáva uvoľnenie v prípadoch bolesti v kĺboch, pretože má schopnosť rozpúšťať soli. Pravidelné vyplachovanie ústnej dutiny po jedle zastavuje krvácanie z ďasien, ústna dutina a medzizubné priestory sa dobre vydezinfikujú a povlak na zuboch postupne zaniká. Táto voda je výborným dezinfektantom pre obväzové gázy a obväzy, spodné prádlo, oblečenie, obuv, ovocie, zeleninu, budovy, dokonca pôsobí aj v kvetináčoch alebo záhradných záhonoch.

Táto voda je veľmi účinná pri liečení nachladnutia a hnačky u ľudí a zvierat. Môžeme ju využiť na čistenie pokožky ako náhradu za propagované prípravky s pH 5,5  a umývať pokožku bez drahých importovaných kozmetických preparátov. Anolyt zvlhčuje rôzne povrchy a dobre preniká do pokožky zlepšujúc hladinu kyslosti v organizme. Anolyt sa môže použiť na dezinfekciu a očistenie sanitárnych zariadení a nástrojov (umývadlá, toaletné dosky, vane) riadu, hračiek, bielizne a podláh, obuvi, ošetrovateľských predmetov, plastov, budov, povrchov, nábytku a pod.

Vo všetkých prípadoch sa dá roztok použitý na vyššie spomenuté zámery odstrániť jednoducho vyliatím do kanalizačného systému bez nejakých ďalších úprav, bez ohrozenia životného prostredia.

Alkalická voda (katolytická, živá voda) je mútna šedastá tekutina, ktorá sa čoskoro po elektrolýze  stane čistou, nános rôznych vodných solí sa usadí na dno nádoby. Živá voda je veľmi jemná, bez chuti a pripomína dažďovú vodu. Stimuluje bioprocesy organizmu, jemne zvyšuje krvný tlak, podporuje prístupnosť živín, zlepšuje chuť do jedla a dodáva energiu a sviežosť. Táto voda je dobrá a účinná pri liečení rozličných kožných rezných rán, škrabancov, žalúdočných vredov, preležanín a pod. Alkalická voda revitalizuje zvädnuté kvety, odtrhnuté ovocie a zeleninu, ktoré po jej aplikácii vyzerajú veľmi čerstvo. Semená, ktoré boli uložené v alkalickej vode  pred zasadením, budú klíčiť rýchlejšie a ak sú polievané pravidelne, poskytnú rýchlejšiu a väčšiu úrodu. Táto voda je dobrá na umývanie a pranie.

Okrem svojej zásaditosti je živá voda indukovaná záporným elektrickým nábojom o veľkosti približne 0,7 až 0,9 V. Stráca svoje vlastnosti rýchlejšie ako acidická voda, avšak keď sa skladuje v pevne utesnenej nádobe (žiadny kontakt s vonkajším vzduchom) uchováva si ich do 48 hodín.

Ako je jasné z toho, čo sme už povedali, anolyt a katolyt majú rôzne kvality, ktoré sa dajú úspešne aplikovať v každodennom živote. Keďže aktivovaná voda je najefektívnejšia keď je čerstvá, nie je žiadny dôvod vyrábať veľké objemy na uskladnenie. Najlepšie je vygenerovať požadované množstvo a využiť ho pre daný zámer. Zvyšky sa môžu použiť na polievanie kvetín, umývanie….

Neoplatí sa uskladňovať aktivovanú vodu v chladničke. Neodporúča sa ju prevárať. Pri varení klesá jej koncentrácia a redukujú sa elektrolytické vlastnosti (oxidačno-redukčný potenciál). Avšak tí, ktorí chcú zažiť novú chuť čaju alebo kávy, môžu použiť ionizovanú živú vodu (alkalickú) na ich výrobu.

Často sú nám kladené otázky, ako sa prejavuje liečivý účinok aktivovanej vody. Najdôležitejšie je, že aj alkalická (živá), aj acidická (neživá) voda sú pri svojich elektrolytických javoch blízko tekutým látkam v tele (krv, vnútrobunková tekutina, lymfa…) Preto sa takáto voda ihneď pripojí k vitálnym aktivitám organizmu. Je takisto veľmi dôležité, že táto voda je prírodný produkt aktivujúci liečivý potenciál organizmu a pôsobí preventívne.

 

 1. Senzácia od výskumníka zo Sankt Peterburgu

Väčšina novín a časopisov v Rusku a iných krajinách sveta mali na prvých stránkach pútavé nadpisy, ako „Tajomstvo starnutia človeka odhalené“, „Predpokladaný vek človeka – 270 rokov“, „Biologické hodiny zeme pre plnohodnotný život“. Články s týmito nadpismi predstavili biologické počítadlo času vytvorené ruským výskumníkom V.Volkovom. Tieto biologické hodiny sú mechanizmus vytvorený prírodou pridržiavajúc sa zákona, že všetko čo je živé na tejto zemi, zostarne a zomrie. Podľa V.Volkova je starnutie a všetky druhy chorôb, výsledkom rastúcej spotreby bunkovej tekutiny, teda produkcie iónov vodíka (protónov).

Čím staršia osoba je, tým menej vody zostáva v jej tele (telo novorodenca obsahuje 85% vody, 80- ročný človek jej má v organizme asi 50%). Pri strate bunkovej tekutiny bunky nedokážu fungovať normálnym spôsobom a odumierajú. Organizmus sa snaží kompenzovať túto stratu a začína blokovať aktivitu orgánov zodpovedných za odstraňovanie tekutín. Aktivita týchto orgánov sa oslabuje a hrozba početných porúch narastá. V prípade blokovania obličiek organizmus úplne neodstraňuje močovinu, močovú kyselinu a amoniak, takže telo sa nimi otrávi. Keď sa zabráni činnosti pečene, problém vzniká zlyhaním odstraňovania bilirubínu, cholesterolu, kyselín, čo spolu so žlčou podporuje vývin artériosklerózy, oslabenie imunity, poruchy spánku a rozličné psychózy.

V.Volkov vykresľuje nasledovný záver. V prípade, že je telu poskytovaná možnosť obnoviť hladinu iónov vodíka, mohlo by byť možné zredukovať nielen množstvo chorôb, ale dokonca aj podporiť obnovu organizmu. Spomínaný výskumník odporúča používať elektrolyzérom generovanú neživú vodu (anolyt) obsahujúcu zvýšenú koncentráciu iónov vodíka. Takúto vodu organizmus ľahko prijíma a je účinná v doplnení tak potrebnými iónmi vodíku.

 

 1. Čo by sme mali vedieť pred používaním aktivovanej ionizovanej vody na liečbu.

Aktivovaná voda by sa mala vyrábať dodržiavaním metodológie popísanej v užívateľskom manuáli a mala by sa používať dodržiavaním odporúčaní obsiahnutých v tomto článku.

Jednorazová dávka aktivovanej vody na dospelého človeka je odporúčaná na pol pohára. Množstvo požité deťmi by malo byť príslušne menšie, napr. deti medzi 2 až 5 rokmi by mali jednorazovo vypiť maximálne jednu tretinu pohára. Na liečenie prechladnutia u malých detí pridajte niekoľko kvapiek neživej vody do nosa dieťaťa pomocou pipety a na liečenie angíny alebo škrabania v hrdle dajte dieťaťu vypiť niekoľko hltov teplej neživej vody. Veľmi účinné je nastriekanie tejto acidickej vody na mandle ručným rozprašovačom.

Ak chcete, aby aktivovaná voda zmiernila podráždené miesta, vyrážky a uhry, mala by sa častejšie používať na zmáčanie týchto miest asi 6-10 krát za deň. Škrabanie v hrdle by sa malo liečiť vyplachovaním neživou vodou po jedle. V takýchto prípadoch by mala byť voda trochu ohriata, môžeme ju mať odloženú na radiátore.

Otázka, ktorá sa často vyskytuje je, či môžeme používať lieky a aktivovanú vodu súčasne. Bohatá vedecká literatúra o aplikácii aktivovanej vody neobsahuje žiadnu jednoznačnú odpoveď. Takže na záver: Mala by to byť buď aktivovaná voda alebo lieky. V prípade onkologického ochorenia alebo onkologickej liečby musí byť o používaní aktivovanej ionizovanej vody bezpodmienečne informovaný ošetrujúci lekár.

Teraz môžeme prejsť ku konkrétnym odporúčaniam ohľadom používania aktivovanej vody na liečebné účely. Odporúčania boli vyhodnotené známymi vedcami, doktormi, chemikmi a inžiniermi. Odporúčania sú usporiadané v abecednom poradí podľa názvu ochorenia alebo poruchy.

Očakávaný čas výsledkov liečenia je orientačný. Skutočná doba zlepšenia závisí od jednotlivého organizmu, trvania poruchy, výživy a iných faktorov.

Konzultujte používanie aktivovanej vody so svojím lekárom.

 

 

         Odporúčania pre liečebné používanie aktivovanej ionizovanej vody pre prístroje

          Aquator Silver – Aquator Classic   a   Aquator mini Silver – Aquator mini Classic.

 

1.  75. Porucha – ochorenie

2) Metodológia liečby

3) Výsledky a poznámky

 

 1. Abscess

2)  Pri vrede použite vlažnú neživú vodu – spravte mu vlhký obklad s neživou vodou. Keď praskne vred alebo je prepichnutý, umyte a vyčistite ho s teplou neživou vodou a ošetrite ho. Pred spánkom vypite pohár živej vody. Keď sa vred očistí, aplikácia vlhkého kúpeľa živou vodou urýchli liečenie (nalejte trochu živej vody na gázu).

3) Rana sa zahojí za niekoľko dní. Ak sa počas vymieňania gázy všimnete ešte nejaký hnis, opäť ho obmyjete neživou vodou.

 1. Úraz na oku

2) Ak je úraz vážny (krvácanie) vyhľadajte lekársku pomoc. Drobné poranenia (uderenie, zašpinenie, pomliaždenie) by sa mali liečiť 4-krát za deň vyplachovaním oka živou vodou.

3) Vyplachovanie sa prevádza ponáraním oka do misy so živou vodou.

 1. Alergie, alergický zápal kože

2) Vypláchnite si nos (nasávaním vody dnu) hrdlo a ústa neživou vodou. Po každom vypláchnutí vypite pol pohára živej vody. Vyrážky, uhry a napuchnuté miesta by sa mali zmáčať len neživou vodou 5 až 6 krát denne.

3) Spravidla zmizne porucha do 2-3 dní. Dodatočne musíte odstrániť príčinu takejto alergie.

 1. Angína – Chronická angína

2) Tri dni za sebou vyplachujte hrdlo 5 až 6 krát denne teplou neživou vodou po každom jedle. V prípade ak trpíte aj nachladnutím, vyplachujte si nos. Po každom vypláchnutí vypite pol pohára živej vody. Neživá voda by sa mala zohriať na 38-40°C. V prípade potreby vyplachujte častejšie.

3) Teplota by mala počas prvého dňa liečby klesnúť. Porucha by mala zmiznúť do 2-3 dní, u niektorých ľudí do 24 hodín.

 1. Ateroskleróza tepien dolných končatín

2) Umyte si nohy mydlom a teplou vodou, osušte ich a zmáčajte teplou neživou vodou. Nechajte nohy oschnúť prirodzene. Na noc dajte vlhký obklad so živou vodou, ráno natrite pokožku nôh olejom. V čase liečby vypite pol hodinu pred jedlom pol pohára neživej vody. Masáž nôh je tiež užitočná. Ak je vidno žili, tieto miesta by sa mali zmáčať neživou vodou, alebo by sa mali prikladať vlhké obklady. Následne zmáčajte živou vodou.

 1. Artritída (reumatická)

2) Odporúča sa 1 deň, pol hodinu pred jedlom, piť 150 ml (menší pohár) neživej vody a podávať vlhké obklady neživou vodou, a na druhý deň vypiť živú vodu a dávať obklady živou vodou. Trvanie liečby je 10 dní.

3) Pre vlhké obklady používajte len teplú vodu.

 1. Akútne poruchy dýchania

2) Proces liečby je podobný ako pri angíne: vyplachujte  nos, hrdlo a ústa teplou neživou vodou. Posledné vypláchnutie by sa malo robiť živou vodou. Navyše je povolené robiť inhaláciu neživou vodou (ak nemáte inhalačný prístroj, urobte „opar“ neživej vody použitím spreju a inhaluje tento opar niekoľkokrát.). Po procedúre vypite štvrť pohára živej vody.

3) Poruchy spravidla zmiznú do dvoch- troch dní.

 1. Priedušková astma, bronchitída

2) Vyplachujte si nos a ústa teplou neživou vodou po dobu troch dní (aby sa zničili alergény, astmy). Po každom vypláchnutí vypite pol pohára živej vody. V prípade obyčajného kašľa vypite pol pohára živej vody. Odporúča sa robiť periodické vyplachovanie pre profylaktiku.

3) Porucha sa mierni, vykašlávanie sa zľahčí, celkový pocit sa veľmi zlepší. Snažte sa naučiť dýchať plytko (metóda vypracovaná Dr. K. Buteykom.)

 1. Brucelóza

2) Ľudia sa nainfikujú touto chorobou od zvierat, takže hygiena požadovaná v stajniach a farmách sa musí dodržiavať. Po kŕmení, dojení alebo napájaní zvierat si umyte ruky neživou vodou. Ak ste sa nainfikovali, vypite pol pohára neživej vody pred jedením. Nepoužívajte neprevárané mlieko. Stajne sa musiac dezinfikovať.

 1. Cukrovka

2) Pred jedlom vypite pohár živej vody. Dodatočne sa odporúča dávať masáže pankreasu a snažiť sa presvedčiť samého seba, že produkuje inzulín.

3) Celkový stav sa významne zlepšuje.

 1. Čistenie zubov, zubná profylaktika

2) Čistite si zuby aktivovanou vodou. Ak sú zuby zdravé, čistite ich používaním živej vody a zubnej pasy. Pre dezinfekciu vypláchnite ústa neživou vodou. Posledné vypláchnutie by malo byť so živou vodou. Ak ďasná  krvácajú, tak po každom jedle vypláchnite 2-3 krát neživou vodou. Posledné vypláchnutie  by malo byť so živou vodou.

3) Krvácanie z ďasien by sa malo znížiť, povlak na zuboch sa rozpustí.

 1. Bolesť zubov

2) Vyplachujte ústa teplou neživou vodou 10 až 20 minút. Procedúra sa môže opakovať.

3) Bolesť zubov ustúpi.

 1. Dermatomykóza (hubová choroba pokožky)

2) Umyte kožné zranenie teplou živou vodou a osušte. Potom 4 až 6 krát denne zmáčajte teplou neživou vodou. Na ošetrenie tejto poruchy musí mať voda vyššiu koncentráciu (pH = 2,5)

3) Problémy spravidla zmiznú do 4 až 5 dní. Podľa potreby liečbu opakujte.

 1. Dermatitída (alergická)

2)  Odstráňte príčiny spôsobujúce dermatitídu (kontakt s trávami, prachom, vôňami, chemikáliami…). Zmáčajte vyrážky a opuchy neživou vodou. Po jedle vypláchnite nos, ústa a hrdlo neživou vodou tým istým spôsobom ako pri  alergii.

3) Problémy zmiznú do 3 – 4 dní.

 1. Diatéza

2) Všetky vyrážky a opuchy by sa mali zmáčať neživou vodou, potom (o 2-3 minúty, keď je pokožka suchá) položte vlhký obklad živou vodou a nechajte ho 10 – 15 minút. Procedúra by sa mala opakovať 3-4 krát za deň. Okrem toho by ste si mali prezrieť menu vášho dieťaťa a vynechať zatiaľ všetky produkty spôsobujúce diatézu – menej mlieka a masla a viac zeleniny. Taktiež vyčistite prach vo vašom dome, stráňte sa domácich zvierat a kvetov, nepoužívajte vankúše s páperím… Tiež neužívajte žiadne lieky.

3) Ak sú dodržané všetky postupy, diatéza by mala zmiznúť do 2 až 3 dní.

 1. Dezinfekcia

2) Neživá voda je vynikajúci dezinfekčný prostriedok. Vyplachovanie úst, nosa a hrdla ničí mikróby, toxíny a alergény. Pri použití na umytie rúk a tváre sa koža dezinfikuje. Čistením nábytku, riadu a podlahy neživou vodou sa povrchy dezinfikujú. Vlastne všetko by sa mohlo dezinfikovať. Na dezinfekciu používajte vodu vyššej koncentrácie (pH = 2,0 až 2,5). Jedna aplikácia na dezinfekciu postačí.

 1. Dyzentéria (úplavica)

2) Nejedzte nič počas prvých 24 hodín. Vypite jeden pohár neživej vody 3-4 krát denne. Odporúčaná je koncentrácia vody pH=2,0-2,5.

3) Porucha spravidla zmizne do 24 hodín.

 1. Ekzém, herpes

2) Pred liečením ohrejte ranu nad parou, zvyšujúc teplotu pary, kým ju rukou znesiete, aby pokožka zmäkla. Para sa môže nahradiť horúcim obkladom. Potom zmáčajte problematické miesto teplou živou vodou a nechajte ho vyschnúť. Zmáčanie sa môže  nahradiť vlhkým obkladom (4-6 krát za deň). Pred spánkom sa odporúča vypiť pol pohára živej vody. Táto procedúra by sa mala prevádzať 4-5 dní. Mali by sa tiež odhaliť príčiny problémov a odstrániť všetky dráždivé faktory (ako v prípade alergie).

3) Kožný problém zmizne spravidla do 3-4 dní. Pre ostatné to môže trvať dlhšie.

 1. Bolesti hlavy

2)  Zmáčajte bolestivé miesto hlavy neživou vodou a vypite pol pohára živej vody ak je bolesť hlavy spojená so zvýšeným krvným tlakom alebo neživej vody, keď bol príčinou nízky tlak. Ak je bolesť hlavy spôsobená pomliaždením alebo otrasom, zmáčajte to miesto živou vodou.

3) U väčšiny ľudí bude bolesť zmiernená behom 30-50 minút.

 1. Gastritída

2) Vypite pol pohára živej vody trikrát denne po dobu troch po sebe nasledujúcich dní. Ak je treba, pite vodu aj naďalej.

3) Kyslosť klesá, bolesť mizne, celkový pocit sa zlepšuje.

 1. Žltačka

2) Vypite pol pohára živej vody (pred jedlom a pred spaním) 4-krát za deň po dobu 3 až 4 dní. Odporúča sa piť vodu 30 minút pred jedlom. Po 4-5 dňoch navštívte svojho lekára. Ak je potrebné, opísaný postup sa môže zopakovať.

3) Zlepší sa celkový stav, navráti sa prirodzená farba pokožky, zvyšuje sa energia.

 1. Bolesť hrdla

2)  V prípade bolesti hrdla vypláchnite hrdlo teplou neživou vodou. Vyplachovanie by sa malo prevádzať každých 30 minút až 1 hodinu. Ak bolesť začala v noci, vstaňte a začnite s vyplachovaním.

3) Bolesť hrdla zvyčajne prejde ráno.

 1. Endocervicitída (zápal sliznice hrdla maternice)

2) Ohrejte živú a neživú vodu na 38-40ºC a prevádzajte nasledovné procedúry: Vstreknite najskôr neživú vodu, potom po niekoľkých minútach živú. Živá voda by sa mala vstrekovať niekoľkokrát s intervalmi od 3 do 5 minút.

 1. Gingivitída (zápal ďasien)

2) Keďže je ráno táto choroba spôsobená baktériami alebo vírusmi, zlými blombami alebo konkrementami na zuboch, najskôr by sa mal človek snažiť odstrániť príčiny, dodržiavať zásady hygieny a čistiť zuby neživou vodou 1 až 2 minúty, s cieľom dezinfikovať ústnu dutinu a ďasná.

3) krvácanie z ďasien sa spomalí, povlak sa rozpustí.

 1. Chrípka

2) Pokiaľ máte chrípku, nejedzte prvých 24 hodín (nemíňajte telesnú energiu na trávenie a ušetrite ju na boj s chrípkovými vírusmi) Vypláchnite nos, hrdlo a ústa teplou neživou vodou 6 až 8 krát (alebo viac) denne. Niekoľkokrát za deň vypite pol pohára živej vody.

3) Spravidla sa človek zbaví chrípky do 24 hodín, u niektorých ľudí to potrvá 2 dni. Procedúra takisto spôsobuje oveľa miernejšie následky.

 1. Plesňové ochorenie nôh (v angličtine nazývané atlétovo chodidlo)

2) Umyte postihnuté miesta horúcou vodou a mydlom, osušte ich, potom zmáčajte neživou vodou a nechajte oschnúť. Potom 5-8 krát denne zmáčajte iba neživou vodou. Pokiaľ máte dosť času, urobte chodidlám kúpeľ: nechajte ich v teplej neživej vode 30 minút. Dobre operte ponožky a máčajte ich v neživej vode. Podobná dezinfekcia by sa mala urobiť vnútru vašej obuvi – nalejte neživú vodu a nechajte ju tam 20 minút. Odporúčaná koncentrácia vody je približne 2 pH.

3) Problém by mal zmiznúť do 4-6 dní, u niektorých ľudí 8-10 dní. Liečba podobného plesňového ochorenia nechtov potrvá dlhšie – kým nenarastú nové a zdravé nechty.

 1. Helmintizmus (črevné ochorenie)

2) Po defekácii si urobte klystír neživou vodou. Po hodine klystír živou vodou. Potom každú pol hodinu vypite pol pohára neživej vody po dobu 24 hodín. Počas nasledujúcich 24 hodín pite živú vodu každú pol hodinu s cieľom obnoviť energiu a zdravie. Ak problém nezmizne, opakujte opísaný cyklus.

3) Počas prvých 24 hodín sa človek môže cítiť zle. Stav sa zlepší počas pitia živej vody.

 1. Hemoroidy

2) Liečba sa začína po defekácii. Najskôr umyte popraskané miesta a hrče teplou vodou a mydlom, osušte a opláchnite neživou vodou (na dezinfekciu). O 5 až 10 minút zmáčajte tieto miesta neživou vodou alebo pokladajte vlhké obklady. Keď tieto vyschnú, mali by sa nahradiť vlhkými obkladmi. Procedúra by sa mala opakovať do ďalšej návštevy toalety. Dodržiavajte danú procedúru 4-5 dní. Na noc sa odporúča vypiť pol pohára živej vody.

3) Krvácanie by sa malo znížiť, rana sa zahojí do 3 až 4 dní.

 1. Rezné rany, škrabance, odreniny

2) Omyte ranu neživou vodou a počkajte, kým oschne. Potom pokladajte vlhké obklady na ranu a na obväz. Ďalej, pokým nie je rana úplne vyčistená, ju zmáčajte len živou vodou. Niekedy postačí zmáčať malé rany živou vodou niekoľkokrát.

3) Rany sa zahoja do 2 až 3 dní, väčšie do 3-4 dní.

 1. Prechladnutie krku

2) Aplikujte vlhké obklady teplou neživou vodou. Pred jedlom vypite pol pohára živej vody.

3) Bolesť povolí, pohyblivosť bude normálna.

 1. Zápal pečene (hepatitída)

2) Celkové vyliečenie trvá 4 dni. V prvý deň vypite pol pohára neživej vody štyrikrát. Počas zvyšných troch dní pite živú vodu tým istým spôsobom.

3) Bolesť povolí a budete sa cítiť omnoho lepšie.

 1. Kolitída (zápal hrubého čreva)

2) Neodporúča sa prijímať žiadne jedlo prvý deň. Namiesto toho vypite pol pohára neživej vody 3-4 krát denne (liečba je podobná liečbe dyzentérie).

3) Problém spravidla zmizne do 24 hodín.

 1. Kolpitída (zápal pošvy)

2) Ohrejte dávky živej a neživej vody na 38-40 ºC a vstrekujte pred spaním: najskôr neživú vodu, potom o 10-15 minút živú vodu. Živá voda sa môže vstrekovať niekoľkokrát s malými intervalmi (liečba je podobná liečbe endocervitídy).

3) Kolpitída zmizne do 2-3 dní.

 1. Zapáchajúce nohy

2) Najskôr umyte chodidlá teplou vodou a mydlom a dôkladne osušte. Potom zmáčajte neživou vodou a nechajte oschnúť. Procedúra by sa mala opakovať 2-3 dni, neskôr najmenej raz za týždeň. Dodatočne sa odporúča dezinfikovať ponožky a obuv. Nepríjemný zápach zmizne, pokožka nôh sa zregeneruje.

 1. Popraskaná pokožka päty

2) Liečba je podobná liečbe zapáchajúcich nôh. Dodatočne sa odporúča natierať päty olejom a nechať ho vsať do pokožky. Okrem toho, kým je koža jemná, je dobré oškrabať ju pemzou, aby sa odstránili neživé vrstvy kože.

3) Popraskanie sa vylieči do 2-3 dní.

 1. Konjuktivitída (zápal očných spojiviek)

2) Umyte oči slabou neživou vodou (pH=4,5 až 4,0) a potom o 3-5 minút živou vodou. Opakujte procedúru 4-5 krát počas dňa. Umývanie sa prevádza namáčaním oka v mise s vodou a žmurkaním.

3) Oči sa vypláchnu a zápal zmizne.

 1. Zlepšenie krvného obehu

2) Ak máte možnosť vyrobiť veľa živej vody, odporúča sa vodný kúpeľ alebo sprcha. Ak máte masážnu vaňu, odporúča sa pridať živú vodu do obyčajnej. Toto by pomohlo zbaviť sa vyrážok, uhrov, dodá to viac energie.

 1. Laryngitída

2) Liečba je podobná tej pri angíne: vyplachujte hrdlo teplou neživou vodou. Stráňte sa prechladnutia, nerozprávajte priveľa a príliš hlasno, zdržiavajte sa silných alkoholických nápojov a nefajčite. Ak je problém akútny, odporúča sa zostať ticho na 23 dni, jesť teplé, jemné a ľahko stráviteľné jedlo. Vyplachovanie neživou vodou by malo byť nasledované živou vodou.

3) Problém zmizne časom. Pre profylaktiku vyplachujte hrdlo po jedle.

 1. Sexuálne poruchy

2) Keďže živá vody sa správa ako tonikum a stimulant, odporúča sa vypiť ráno a pred spaním pol pohára každý raz. Dodatočne je možné použiť magnetické stimulátory napr. Eros) a iné prostriedky podporujúce potenciu. Pred milovaním sa snažte nemyslieť na možné zlyhanie.

 1. Odstránenie odumretej pokožky z päty a prstov na nohách

2) Procedúra je podobná ako pri liečbe zapáchajúcich nôh a popraskaných miest na pätách. Procedúra bude efektívnejšia ak sú chodidlá ponorené do horúcej mydlovej vody. Potom zmáčajte chodidlá teplou neživou vodou a po 15-20 minútach odstráňte odumretú kožu z piat a spodnej strany chodidla rukami alebo(ešte  lepšie) pemzou. Procedúra sa končí umytím nôh teplou živou vodou, po čo ich je treba nechať oschnúť.

3) Odumretá pokožka sa odstráni, zlý zápach nôh zmizne a praskliny sa vyliečia. Pokožka zjemnie. Procedúra sa musí periodicky opakovať.

 1. Upokojenie nervov, liečba nespavosti

2) Pred spánkom vypite pol pohára neživej vody. Ak to nepomôže, vypite pol pohára neživej vody vždy pred jedlom. Tiež sa snažte nepoužívať lieky, na ktoré si už váš organizmus zvykol.

3) Má upokojujúci účinok, krvný tlak sa zníži a spánok by sa mal zlepšiť.

 1. Podráždenie pokožky (napr. pri holení)

2) Zmáčajte pokožku a pomocou vlhkého obkladu živej vody alebo ju dokonca umyte (namiesto použitia prípravkov po holení). Po niekoľkých minútach pokladajte vlhký obklad alebo znova umyte. Nechajte pokožku oschnúť. Ak sa porežete, tak nechajte obklad živej vody o niečo dlhšie.

3) Pokožka sa rýchlo zahojí, zjemnie.

 1. Starostlivosť o pokožku.

2) Pre starostlivosť o pokožku je možné pravidelne používať neživú vodu s pH 5,5. Je jednoduché vyrobiť takúto vodu dodržaním tabuľky v užívateľskom manuáli elektrolyzéra (stačí zapnúť stroj na 5 minút). Po vyčistení  tváre neživou vodou ju môžete vyčistiť živou.  Je dokonca lepšie, keď daná osoba zistí, že aká voda je pre jej pleť najlepšia. Pravidelná aplikácia aktivovanej vody na starostlivosť o pokožku ju spraví jemnejšou a zdravšou a s menej vráskami. 3) Všetky vyrážky, uhry a čierne bodky by sa mali vyliečiť neživou vodou vyššej koncentrácie.

 1. Osteochondróza

2) Odporúča sa vypiť trikrát denne pol hodinu pred jedlom pol pohára: neživej vody jeden deň a živej na druhý deň. Vlhký obklad neživou vodou by sa mal podávať na bolestivé miesta. Takáto liečba by mala trvať 10 dní. Dodatočne treba masírovať chrbticu. Je tiež užitočné zavesiť sa na nejakú tyč alebo priečny nosník.

3) Bolesť sa utíši. Pokúste sa nenachladnúť, nechytajte ťažké objekty ani nerobte náhle pohyby.

 1. Otitída

2) Opatrne umyte ušný kanál teplou živou vodou, potom usušte. Vlhký obklad by sa tiež mohol aplikovať na bolestivé ucho. Všetok výtok by sa mal umyť neživou vodou. Ak porucha pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

3) Pokúste sa neprechladnúť, nefúkajte si nos.

 1. Zvýšený krvný tlak (hypertonia)

2) Vypite pol pohára neživej vody ráno a večer. Ak to nepomôže, pite trikrát denne, kým je tlak normálny.

3) Krvný tlak bude normálny.

 1. Znížený krvný tlak (hypotomia)

2) Vypite pol pohára živej vody ráno a večer. Ak je treba, môžete piť dlhšie (1 týždeň). Vo všetkých prípadoch by ste mali kontrolovať svoj krvný tlak a podľa výsledkov si určiť vlastné individuálne používanie aktivovanej vody.

 1. Paradentóza, krvácanie z ďasien.

2) Liečba je podobná ako pri bolesti zubov alebo pri čistení zubov (body 11 a 12) V tomto prípade by vyplachovanie malo trvať dlhšie. Napr. pohár neživej vody by sa mal použiť na vyplachovanie behom 10 minút.

3) Krvácanie sa zastaví a je menšie, konkrementy na zuboch sa rozpustia. Posledné vyplachovanie by sa malo robiť živou vodou.

 1. Starostlivosť o vlasy

2) Na starostlivosť o vlasy stačí umývať vlasy raz týždenne použitím živej vody a mydla alebo šampónu, potom opláchnuť živou vodou a nechať uschnúť bez utierania.

 1. Vypadávanie vlasov

2) Umyte si vlasy raz týždenne mydlom alebo šampónom, utrite ich a opláchnite teplou vodou. Po 5 až 8 minútach opláchnite vlasy teplou živou vodou a masírujte pokožku hlavy končekmi prstov. Nechajte vlasy teplou živou vodou a masírujte pokožku hlavy končekmi prstov. Nechajte vlasy uschnúť bez utierania. Takáto procedúra sa môže robiť niekoľkokrát denne. Takýto liečebný cyklus sa môže opakovať 4 až 6 týždňov po sebe.

3) Vlasy zjemnejú, lupiny zmiznú, vlasy sa stanú silnejšími a prestanú vypadávať.

 1. Polyareritída

2) Jeden kompletný liečebný cyklus trvá 9 dní. Počas prvých 3 dní vypite pol pohára neživej vody 4-krát denne (pol hodinu pred jedlom a spánkom). Štvrtý deň je prestávka. Na piaty deň vypite pol pohára živej vody pred spánkom a jedlom. Šiesty deň je prestávka. Nasledujúce tri dni aplikuje tú istú procedúru ako počas prvých troch dní.Ak je treba, procedúru možno opakovať.

3) Bolesť kĺbov sa zmierni, celkový stav sa zlepší. Ak je porucha chronická, dávajte vlhké obklady neživej vody na bolestivé kĺby.

 1. Preležaniny

2) Preležaniny by sa mali opatrne umyť a zmáčať neživou vodou. Potom ich nechajte oschnúť a zmáčajte teplou živou vodou. Rany by sa mali obviazať a obväz môže byť vlhkým obkladom živej vody. Ak sa počas obväzovania vyskytne hnis, vyčistite ho neživou vodou a pokračuje v liečbe živou vodou. Pacient by mal ležať na ľanovej (plátennej ) plachte alebo by mal sedieť, aby mohli rany dýchať.

3) Prax ukazuje, že ak sú preležaniny liečené týmto spôsobom, mali by sa liečiť rýchlejšie v porovnaní s liečbou liekmi.

 1. Adenóma prostaty

2) Jeden liečebný cyklus pozostáva z 8 dní. Počas všetkých týchto dní by ste mali piť pol pohára živej vody 4-krát denne (1 hodinu pred jedlom a spánkom). Ak krvný tlak nestúpne, dávka sa musí postupne zvyšovať na 1 pohár. Sexuálny styk by nemal prestať. V prípade, že krvný tlak stúpne vďaka väčším množstvám živej vody, alebo je pacientov krvný tlak vysoký vo všeobecnosti, tak po 1 až 2 hodinách po vypití živej vody vypite pol pohára neživej vody. AK toto veľmi nepomôže, tak dávky živej vody sa musia znížiť. Často sa musí liečebný cyklus opakovať niekoľkokrát. Odporúča sa urobiť mesačnú prestávku medzi cyklami, avšak ak to krvný tlak povoľuje, môže liečba pokračovať bez prestávky. Počas liečby sa odporúča mať masáže medzi nohami a jazdiť na bicykli. Taktiež sa odporúča dávať medzi nohy vlhký obklad živej vody. Miesto na obklad sa musí umyť neživou vodou. Liečba môže byť podporená klystírom živou vodou.

3) Počas 4 až 6 dní nutkanie na časté močenie zaniká. U niektorých ľudí sa spolu s močom objavia červené alebo čierne látky a môže to byť bolestivé. Trávenie a všeobecný pocit sa zlepší.

 1. Hnisavé a pooperačné rany

2) Rany by mali byť umyté neživou vodou a ponechané na voľné oschnutie. Do 5 až 8 minút sa musia zmáčať živou vodou a musí sa to robiť 6 až 8 krát za 24 hodín. Okrem toho môže byť rana obviazaná a trocha živej vody sa môže vyliať na obväz. V prípade, že rana hnisá, musí sa liečiť neživou vodou s neskoršou liečbou ako živá voda. Počas liečby buďte opatrní s ranami a dávajte pozor, aby ste predišli infekcii.

3) Rany sa vyčistia a liečebný proces je rýchlejší. Staré rany sa liečia pomalšie. Pooperačné rany sa liečia o 30% rýchlejšie v porovnaní s liečbou tradičnými spôsobmi.

 1. Psoriáza

2) Jeden liečebný cyklus trvá 6 dní.  Pred liečbou umyte postihnuté miesta mydlom, obkladajte horúcim vlhkým obkladom, aby bola pokožka a povlak jemný. Zmáčajte všetky postihnuté miesta teplou neživou vodou a potom do 5 až 8 minút zmáčajte živou vodou. Počas zvyšných 6 dní zmáčajte len živou vodou 5 až 8 krát denne. Nie je potrebné žiadne ďalšie naparovanie alebo iné liečenie.  Okrem toho počas prvých 3 liečebných dní musíte vypiť 150 ml (pohár) neživej vody 3-krát denne a počas zostávajúcich 3 dní pol pohára živej vody.

Po prvom  týždni liečby (prvý cyklus) sa musí urobiť týždňová prestávka a potom ďalší cyklus by mal začať ako sme napísali. Koľko cyklov bude potrebných, záleží na osobitnom organizme človeka, na jeho citlivosti a na tom, ako precízne dokáže dodržať spomenuté odporúčania. Vďaka pitiu živej vody sa pokožka u niektorých ľudí veľmi vysuší. Svrbí, praská a bolí. V takýchto prípadoch musíte zmáčať pokožku neživou vodou, aby sa zmiernil účinok živej vody.

3) Po 4 až 5 dňoch liečby sa postihnuté miesta vyčistia a zružovejú. Povlak zmizne. Spravidla stačia 3-4 cykly. Počas liečby by sa mal človek zdržiavať alkoholu, fajčenia a korenistých jedál, údeného mäsa. Snažte sa neznervózňovať.

 1. Paraproktitída

2)Dodržiavajte zásady osobnej hygieny, snažte sa vyhýbať zápche a hnačke, liečte hemoroidy a nedovoľte, aby sa stali chronickými .Po defekácii umyte konečník a praskliny teplou vodou, potom si spravte klystír neživou vodou a snažte sa udržať ju vo vnútri na 10 až 15 minút. Ak je tam hnis a výtok , klystír by sa mal opakovať. Potom aplikujte vlhký obklad na praskliny a výčnelky. Posledný klystír by sa mal robiť použitím živej vody. Odporúča sa vypiť pol pohára vody pred spaním.

3)Paraproktitída sa môže liečiť 4 dni.

 1. Radikulitída, reumatizmus

2) 3 krát denne po dobu 2 dní vypite trištvrte pohára živej vody pred jedlom. Bolestivé miesta by sa mali dodatočne trieť teplou neživou vodou. Snažte sa nenachladnúť a stráňte sa vlhkosti, radšej sedieť prikrčený v drepe ako ohnutý (chorobou).

3) Bolesť sa zmenší do 24 hodín. Niektorí ľudia sa cítia oveľa lepšie do 1 až 2 hodín.

 1. Pálenie pri srdci

2) Pred jedlom vypite pol pohára, alebo celý pohár živej vody. Ak to nepomôže, vypite trochu po jedle. Pálenie pri srdci by malo prejsť lepšie, ak hodinu po jedle budete žuť zrnko soli.

3) Živá (alkalická) voda redukuje kyslosť a pálenie pri srdci zmizne.

 1. Svrbenie rúk a nôh / chodidiel

2) Tri dni, 4 krát denne asi pol hodinu pred jedlom a pred spánkom vypite aktivovanú vodu nasledujúcim spôsobom: Prvý deň – pol pohára neživej vody Druhý deň – pol pohára alebo štvrť pohára neživej vody Tretí deň – pol pohára živej vody

3) Svrbenie a bolesť sa zmiernia a prejdú.

 1. Náprava a predchádzanie vráskam

2) Viď hygienu tváre (bod 69)

 1. Zlepšenie celkového stavu

2) Periodicky 1 až 2 krát do týždňa si vypláchnite nos, hrdlo a ústa neživou vodou a potom vypite pol pohára živej vody. Najlepšie ak to je po raňajkách, alebo pred spaním.  Takýto postup sa odporúča po každom kontakte s chorým človekom, keď je možnosť, že mikróby by sa na Vás mohli dostať, taktiež počas obdobia epidémie. Pri návrate domov si dodatočne umyte ruky neživou vodou.

3) Budete sa cítiť lepšie, budete podávať lepšie výkony a budete mať viac energie.

 1. Salmonelóza

2) Na profylaktické účely jedzte len dobre uvarené mäso, pite prevarené mlieko a zriaďte veterinárne kontroly zdochlín. Keď sa už cítite chorý, umyte si brucho teplou neživou vodou, nejedzte nič počas prvých 24 hodín, len pite pol pohára neživej vody každé dve až tri hodiny. Tiež si môžete urobiť klystír neživou vodou. V takomto prípade by mala mať voda koncentráciu približne 2-2,5 pH

3) Salmonely odumrú a porucha zmizne do 2 až 3 dní. Ak tento spôsob liečby nepomôže, vyhľadajte lekársku pomoc.

 1. Žalúdočné vredy, dvanástnikové vredy

2) 4 až 5 dní 1 hodinu pred jedlom vypite pol pohára živej vody. Ak je kyslosť nižšia alebo rovná nule, odporúča sa vypiť tretina pohára neživej  vody. Urobte týždňovú prestávku a nezávisle od toho, či cítite, alebo necítite bolesť, opakujte cyklus znova. Ak je krvný tlak normálny a nestúpne pri užívaní živej vody, môže sa dávky zvýšiť. Počas liečby vyberajte jemné jedlá, zdržiavajte sa alkoholu , údeného mäsa, fajčenia, nepracujte veľa, nerobte ťažškú prácu hneď po jedle ….

3) Bolesť a zvracanie prejdú do 2-3 dní, chuť do jedla sa zlepší, kyslosť klesne. Liečba dvanástnikových vredov je pomalšia.

 1. Bolesť kĺbov (ruky a nohy) (kvôli vrstve soli alebo osteofytom)

2) 3-4 dni 30 minút pred jedlom vypite pol pohára neživej vody. Bolestivé miesta by sa mali zmáčať a trieť v neživej vode. Na noc urobte vlhký obklad neživou vodou. Liečba by sa mohla zefektívniť cvičením, pohybmi a masážami bolestivých miest.

3) Bolesť sa zmierni, spánok je oveľa lepší a krvný tlak klesne.

 1. Zlepšenie činnosti žalúdka a čriev

2) Ak trávenie prestane (kvôli prejedaniu sa, alebo pri jedení nekompatibilných jedál –zemiaky, cereálie, chlieb s mäsom, alebo rybou, vypite pol pohára živej vody. Ak sa do pol hodiny činnosť žalúdka nevráti na normálnu, vypite ďalšieho pol pohára živej vody.

3) Spravidla sa činnosť žalúdka obnoví do 20-30 minút.

 1. Nádcha

2) Vypláchnite si nos neživou vodou, tak že ju opatrne vsakujete do nozdier, potom si nos vyčistite. Urobte to dva-tri krát. U malých detí nalejte pár kvapiek pipetou a vyčistite nos.

3) Nádcha zvyčajne prejde do 10-15 minút.

 1. Stomatitída

2) Po jedle vypláchnite ústa neživou vodou a potom niekoľkokrát živou vodou. Živá voda sa môže použiť na vyplachovanie medzi jedlami. Vyplachovanie by sa malo robiť pomaly dve až tri minúty. Použite teplú vodu. 3) Malá rana sa zahojí pomerne rýchlo , takže aktivovaná voda je veľmi užitočná pre zubárov.

 1. Furunkle a vredy

2) Umyte postihnuté miesta horúcou vodou, potom vydezinfikujte teplou neživou vodou a nechajte oschnúť. Ďalej po dobu 2 dní podávajte vlhké obklady , vymieňajte ich 4-5 krát za deň, alebo častejšie. Pred spením vypite pol pohára živej vody. Snažte sa neprechladnúť a zabezpečiť si viac vitamínov. Taktiež skontrolujte, či netrpíte cukrovkou.

3) Postihnuté miesta sa vyliečia do 2-3 dní.

 1. Hygiena tváre a zjemňovanie pokožky

2) Po rannom a večernom umytí si umyte (zmáčajte) tvár, krk a ruky živou vodou 2-3 krát s jeden až dvoj minútovými prestávkami a nechajte ich oschnúť. Mužom sa odporúča aplikovať živú vodu po holení. Zvráskavená pokožka by mala dostávať vlhké obklady živej vody na 15-20 minút. Ak je vaša pokožka suchá, najprv ju umyte neživou vodou a potom absolvujte vyššie opísaný proces. Niekoľkokrát do týždňa si môžete tvár zmáčať takýmto roztokom: rozpustite pol lyžice kuchynskej soli, pol čajovej lyžičky sódy v pol litre živej vody. Potom si umyte tvár živou vodou.

3) Pokožka zjemnie, vyrážky, uhry a stopy podráždenia zmiznú. Ak sú procedúry pravidelné, taktiež si vyhladíte vrásky.

 1. Seborrhea, pustule/vyrážky

2) Umyte si tvár horúcou vodou a mydlom ráno a večer, osušte a zmáčajte teplou neživou vodou. Ak máte tú možnosť, zmáčajte vyrážky častejšie. Podobná procedúra sa aplikuje na vyrážky tínedžerov. Dodatočne sa odporúča vypiť pol pohára neživej vody.

3) Vyrážky a čierne bodky postupne zmiznú.

 1. Rozšírené cievy, kŕčové žily

2) Umyte rozšírené a krvácajúce miesta neživou vodou a nechajte ich oschnúť, potom prikladajte vlhký obklad a pite pol pohára neživej vody. Do 2-3 hodín začnite piť živú vodu každé 4 hodiny na 2-3 dni, alebo dlhšie. Ak sa krvný tlak zvýši, urobte si prestávku, teda nepite živú voda, ale vypite pol pohára, alebo plný pohár neživej vody, aby sa znížil krvný tlak.

 1. Hnačka

2) Vypite pol pohára neživej vody. Ak do jednej hodiny nie je po probléme, vypite ďalšieho pol pohára neživej vody. Taká istá metóda by sa mohla použiť na liečenie hnačky u hydiny a domácich zvierat.

3) Bolesť v oblasti žalúdka a hnačka spravidla prejdú do pol hodiny.

 1. Zápcha

2) Vypite pol pohára živej vody. Ak trpíte zápchou pomerne často, snažte sa zistiť príčinu. U starších ľudí sa v takom prípade odporúča umývať hrubé črevo klystírom dodržiavajúc Semenové a Malovičkové odporúčania. Pri príprave roztoku sa môže neživá voda nahradiť kyselinou citrónovou a tvoriť tak štvrtinu, alebo pätinu roztoku.

3) Zlepší sa trávenie a príjem potravy.

 1. Cholecystitída (zápal žlčníka)

2) štyri dni, 3 krát denne, pol hodinu pred jedlom vypite pol pohára aktivovanej vody nasledovným postupom: – prvý krát: pred raňajkami -neživá voda -ostatné razy: živá voda Voda by mala mať vyššiu koncentráciu (pH 2-3 a 10,5-11)

3) Bolesť v bruchu, v srdci a v oblasti ľavej lopatky sa zníži, celkový pocit bude lepší, horkosť v ústach zmizne.

 

 

7.  Použitie aktivovanej ionizovanej vody pre hospodárske a domáce použitie

Aquator Silver – Aquator Classic    a     Aquator mini Silver – Aquator mini Classic.

 

1. – 25 Použitie

2) Metóda

3) Výsledky, poznámky

 

 1. Rastlinné vošky a iné škodce

2) Miesta s voškami a inými škodcami by sa mali nasprejovať neživou vodou. Vylejte trochu neživej vody na pôdu. Pri ničení molí nasprejujte koberce, vlnené látky a iné miesta koncentrácie neživou vodou. Pre takýto účel by mala mať voda koncentráciu pH=2,0.

3) Škodce budú zničené, alebo utečú z týchto miest. Voda taktiež vyhubí ich vajíčka. Ak treba, liečba sa môže opakovať.

 1. Stimulácia rastu rastlín v záhradách a skleníkoch. Príprava semena na sadenie.

A) Semená na sadenie by sa mali pripraviť aktivovanou vodou nasledovne:

 • namáčajte semená do neživej vody (ph=2,5 až 3,5), po niekoľkých minútach zozbierajte a odhoďte tie semená, ktoré sa vznášajú na hladine vody, ostatné by sa mali nechať na 2 až 4 hodiny namočené
 • vylejte neživú vodu, umyte semená obyčajnou vodou a nalejte živú vodu, nechajte semená v živej vode na 5 až 15 hodín (presný čas ba sa mal stanoviť na základe výsledkov testovania a závisí od konkrétneho miesta)
 • vylejte živú vodu a sušte semená 2-3 hodiny
 • zasaďte semená

B) Polievanie:

 • Polievajte raz so živou vodou (pH=7,5 až 8,5), potom 2-3 krát obyčajnou vodou, potom znova živou vodou a tak ďalej. Polievanie živou vodou by sa za týždeň nemalo byť menej ako 1 až 2 krát.
 • Semená sa dobre očistia a vypučia a 3 až 4 dni skôr a lepšie. Polievanie živou vodou dáva 20 až 30% rýchlejší rast a odolnosť voči chorobám. Úroda dozrie 10-14 dní skôr a bude o 20 až 40% vyššia než zvyčajne.
 1. Zlepšenie chuti a arómy čaju a kávy
 • Káva, obyčajný čaj alebo bylinkový čaj sa môžu pripraviť použitím živej vody nižšej koncentrácie a bez sedimentu.
 • Káva a čaj budú chutnejšie a aromatickejšie
 1. Dezinfekcia nábytku a podlahy

2) Nasprejujte nábytok neživou vodou a osušte ho o 10 – 15 minút. Sprejovanie sa môže nahradiť čistením látkou nasiaknutou neživou vodou. Podlahy sa umývajú neživou vodou. Vo všetkých prípadoch dezinfekcie by koncentrácia mala byť vyššia, napr. okolo 2,5 pH.

3) Nábytok a podlahy budú spoľahlivo dezinfikované. Výroba vody s vyššou koncentráciou je popísaná v kapitole 4.

 1. Dezinfekcia včelích úľov, plástov a včelárskych nástrojov

2) Prázdny úľ by sa mal dôkladne umyť neživou vodou a vysušiť pred tým než sa včely pustia dnu. Rámy včelích plástov by sa mali tiež umyť neživou vodou a vysušiť na slnku. Koncentrácia vody by mala byť 2 až 2,5 pH.

3) Dezinfekcia je celkom spoľahlivá a efektívna, všetky mikróby budú zničené. Dezinfekcia nemá žiaden dopad na včely.

 1. Príprava potravy pre včely použitím živej vody

2) Pri príprave sirupu, alebo vody pre včely použite živú vodu s nízkou koncentráciou (pH približne 7,5 – 8,5) Ak včely trpia hnačkou použite neživú vodu (pH=4 až 5) na pitie, kým hnačka neprejde.

3) Včely sa stanú oveľa aktívnejšími a energickejšími, budú odolnejšie voči chorobám.

 1. Liečba a dezinfekcia čerstvých vajec

2) Vajcia dobre umyte, alebo ich namočte do neživej vody na dve minúty. Potom ich nechajte oschnúť a dobre utrite. Koncentrácia vody by mala byť medzi 2,5-3,5 pH.

3) Neživá vody ničí stafylokoky a predlžuje životnosť vajec pri skladovaní.

 1. Stimulácia apetítu a rastu zvierat

2) Domáce zvieratá, zvlášť mladé zvieratá, by sa mali periodicky, ale nie častejšie ako 1-2 krát do týždňa napájať živou vodou nízkej koncentrácie (pH=7,5-8,5). V deň napájania by sa to malo robiť každú 1,5 hodinu medzi kŕmením. Odporúča sa sprejovať suchú potravu živou vodou. Voda s vysokou koncentráciou (pH 10-11) nie je účinná.

3) Úmrtnosť zvierat klesne, dostanú viac energie a odolnosti voči chorobám. Ich apetít a denný výnos sa zlepšia. Celkový objem vody by nemal presiahnuť 10 g na živú váhu zvieraťa.

 1. Zlepšenie rastu a kvitnutia kvetov v kvetináčoch

1) Odporúča sa polievať kvety v kvetináčoch nasledovne:

Raz použite živú vodu s nízkou koncentráciou (pH=7,5-8,5), potom dva-tri krát obyčajnú vodu , atď. Živá voda by sa nemala používať častejšie než 1-2 krát týždenne. Ak si všimnete, že rastline sa stav zhoršil, mala by sa polievať neživou vodou, potom dvakrát živou vodou, potom obyčajnou a neskôr tak, ako sme popísali.

3) Kvety rastú rýchlejšie a ich kvitnutie je lepšie. Pôda v kvetináči sa dezinfikuje a kvety sa zregenerujú.

 1. Príprava jačmeňa na výrobu sladu

2) Pred vyklíčením jačmeňa ho nechajte v neživej vode na 1 až 2 hodiny (na dezinfekciu).Potom vylejte neživú vodu a umiestnite jačmeň do živej vody na niekoľko hodín (táto doba závisí od aktuálnych podmienok). Potom ich dajte vyklíčiť a polievajte živou vodou. Taká istá metóda by sa mohla použiť na vyklíčenie pšenice a iných obilnín používaných na výrobu zdravých jedál(pečené produkty, celozrnné produkty…)

3) Jačmeň vyklíči rýchlejšie a slad je lepší, zrná rastú rýchlejšie. Zrná sa dobre dezinfikujú , rýchlejšie pučia a sú chutnejšie.

 1. Liečenie hnačky domácich zvierat a hydiny

2) Ak kuriatka, káčatká a húsatká dostanú hnačku, napájajte ich neživou vodou (pH = 4,5) niekoľkokrát, kým choroba nezmizne. To isté sa odporúča v prípade domácich zvierat, dajte im neživú vodu. Ak nepijú, nájdite spôsob ako ich napojiť, alebo pripravte jedlo s neživou vodou.

3) Ako aj u človeka, hnačka prejde pomerne rýchlo, behom niekoľkých hodín, alebo v priebehu dňa. Môžete tiež dodatočne dezinfikovať zariadenie, kde držíte zvieratá.

 1. Oživenie zvädnutých rastlín a zeleniny

2) Odrežte stonku zvädnutej rastliny alebo zeleniny a umiestnite ich do živej vody. Odporúčaná koncentrácia takejto vody je 8 až 9 pH.

3) Kvety a zelenina ožijú a vydržia dlhšie

 1. Stimulácia rastu hydiny

2) Malá a slabá hydina (kurence, moriaky…) by sa mali napájať 2-3 dni za sebou použitím živej vody nízke koncentrácie. Môže sa im ponúknuť živá a obyčajná voda, aby si vybrali tú najvhodnejšiu. Neskôr by sa mala živá voda používať na napájanie nie častejšie ako 1-2 krát do týždňa.

3) Ak sa živá voda správne používa, úmrtnosť sa zredukuje o 40%, vtáky žerú lepšie a rastú dobre a sú odolnejšie voči chorobám.

 1. Dezinfekcia budov

2) Malé budovy a zariadenia sa môžu dôkladne umyť neživou vodou. Dokonca je efektívnejšie nasprejovať a urobiť tak opar neživej vody použitím sprejovacieho zariadenia. Sprejovanie je účinnejšie, keď sa dezinfikujú väčšie budovy – stajne, prasacie farmy… Zvieratá nemusia byť vyvedené von, pretože voda pre ne nie je vôbec nebezpečná. Koncentrácia vody by mala byť približne 2,0 pH. Taká istá metóda by sa mohla aplikovať pri dezinfekcii skladovacích zariadení ovocia a zeleniny, pivníc a skleníkov. Dezinfekcia by sa mala robiť pravidelne.

3) Sprejovanie alebo opar zmenšuje mikroflóru budov 2 až 5-násobne. Dezinfekcia je aktívna 8 až 10 dní.

 1. Odstránenie mastnoty

2) Povrchy znečistené mastnotou, napr. nábytok a podlaha, by sa mali zmáčať alebo nasprejovať živou vodou (pH = 9,5 až 10,5) na 1 až 2 hodiny. Potom ich umyte obyčajnou vodou . Živá voda má tiež baktericídne vlastnosti takže súčasne ničí rozličné mikróby (napr. stafylokokus)

3) Živá (alkalická) voda má umývacie vlastnosti, t.j. odstraňuje mastnotu a čistí povrch podobným spôsobom ako 1 až 1,5-percentný roztok zásaditého sodíka.

 1. Dezinfekcia rúk a nôh

2) Na tento účel si umyte ruky a nohy neživou vodou a nechajte ich oschnúť bez utierania .

3) Dezinfekcia je veľmi účinná a absolútne neškodná.

 1. Sterilizácia zaváracích pohárov a príprava na konzervovanie

2) Umyte poháre a vrchnáky živou vodou. Bolo by ešte lepšie naliať do pohárov živú vodu a nechať ju tam pol hodinu. Potom opláchnite poháre neživou vodou (pH =2) a vysušte.

 1. Čistenie a odmasťovanie okenných tabúľ

2) Umývacie vlastnosti živej vody (alkalickej) sa využívajú na umývanie okien a odmasťovanie. Najskôr zmáčajte sklo, počkajte chvíľu a umyte. Je tiež ekonomické umyť okná na aute. Taká istá metóda sa môže použiť na umývanie okien skleníkov.

 1. Dezinfekcia obalov

2) Všetky druhy obalov (prepravky, škatule, vrecká, sáčky…) by sa mali dobre umyť neživou vodou a vysušiť, najlepšie na slnku. Dezinfekcia bude účinnejšia, ak je obal zmáčaný živou vodou a potom ošetrený neživou vodou.

 1. Zmäkčenie vody

Živá voda je veľmi mäkká a čistá, takže ak potrebujete mäkkú vodu, môžete použiť živú (na pranie, na prípravu čaju a kávy…). Pred použitím počkajte, kým sa kal usadí.

 1. Predĺženie životnosti ovocia a zeleniny

2) Pred uskladnením by sa malo ovocie  a zelenina umyť neživou vodou a ponechať na voľné uschnutie, alebo utrieť. To isté by sa mohlo spraviť nasprejovaním ovocia, keď je prevážané na dopravnom páse, alebo namáčaním obalu s ovocím do neživej vody, potom pravidelne sprejované, alebo vystavené oparu, keď je v skladovacom zariadení. Obal a skladovacie miesta by sa tiež mali vydezinfikovať.

3) Životnosť v sklade sa predĺži niekoľkonásobne, ovocie a zelenina budú čerstvé dlhšie, nestratia vitamíny, cukor a nehnijú.

 1. Umývanie teliat živou vodou

2) Živá voda sa používa na umývanie teliat 1 až dva krát týždenne, mlieko použité na kŕmenie by sa mohlo zriediť živou vodou(Ph=8-9). Slabé zvieratá by sa mali napájať živou vodou niekoľko dní, kým nezosilnejú. Teľatá trpiace na hnačku by mali piť neživú vodu. Testy na poli na niektorých farmách v Lotyšsku toto potvrdili skvelými výsledkami.

3) V porovnaní s bežnými stádami sa denná dávka zvýšila o 20 až 30%. Stádo slabých zvierat prežilo 100%-ne, v porovnaní s tými, ktoré prežili v iných stádach-70-80%.

 1. Dezinfekcia sáun, kúpeľov a kúpalísk

2) Umyte povrch sauny, kúpeľa, alebo kúpaliska neživou vodou alebo urobte opar v takej miestnosti. Dezinfekcia bude účinnejšia ak každý povrch najskôr umyjete živou vodou. Súčasne sa v každom zariadení dezinfikuje aj tovar v ňom. Na tento účel by sa mal použiť aktivátor s väčším objemom.

 1. Kúpeľ s aktivovanou vodou

2) Kúpele, alebo sauny kde sa používa aktivovaná voda, sú lepšie v obnovovaní sily, dodávaní dobrého pocitu a správajú sa ako tonizačná voda (živá voda) Kúpele s neživou vodou upokojujú a odstraňujú stres.

 1. Zvýšenie produktivity kožušinových zvierat (noriek)

2) Zvieratá by sa mali napájať živou vodou 1-2 krát do týždňa. Koncentrácia takejto vody by mala byť okolo 7,5-8,5 pH. Potrava pre zvieratá sa tiež môže pripraviť s použitím živej vody.

V prípade, že zvieratá trpia hnačkou, podávajte im neživú vodu, kým sa jej nezbavia. Taktiež bude užitočné dezinfikovať zariadenia, kde sa zvieratá chovajú, aby sa zabránilo šíreniu infekcie (dezinfekcia je opísaná vyššie).

3) Úmrtnosť klesne o 5 až 8% apetít zvierat sa zlepší, stanú sa odolnejšími na choroby, kožuch bude väčší o 7 až 8% a vyššej kvality.

 

8. Vlastnosti a použitie striebornej vody

Aquator Silver – Aquator Classic    a     Aquator mini Silver – Aquator mini Classic.

 

Materiál tejto kapitoly bol pripravený na základe kníh „Všetko o vode“ od A. Malovitchka. (Kaunas, 1996), „ Strieborná voda“ od akademika L.Kulskiya (Kyjev, 1977), „Strieborná voda. Tatranova metóda“ od L.Tatranova a I. Filipova (St. Petersburg, 2002) a knihy vydanej v Poľsku v roku 2001 pod názvom „Koloidné striebro – elixír zdravia a dlhého života“.

Tieto zdroje poskytli možnosť zhrnúť a rozpracovať konkrétne metódy používania striebornej vody. Väčšina liečebných metód bola navrhnutá v knihe L.Tatranova, následníka K.Kulskiya, v ktorom autori zdieľajú svojich 20 rokov skúseností používania striebornej vody.

Liečivý účinok striebornej vody je známy už od starodávnych čias. Staré indické knihy spomínajú, že voda sa dezinfikovala namáčaním horúceho striebra alebo držaním striebra vo vode na dlhú dobu. Kedysi sa hádzali do studní strieborné mince, keď sa posväcovali, voda sa uchovávala v strieborných nádobách a pod. Strieborný riad nebol len znakom majetku.

Vedcov na konci 19.storočia zaujali dezinfekčné vlastnosti niektorých kovov. Ich výskum ukázal, že baktérie záškrtu zahynuli za tri dni, keď boli položené na postriebrený tanier, za 6 dní keď na medený tanier a za 8 dní, keď na zlatý. Stafylokokus bol zničený na rovnakých tanieroch za 2,3, a 9 dní v rovnakom poradí. Baktérie týfusu na striebornom tanieri zahynuli za 18 hodín.

Skúmanie dokázalo, že striebro má silnejšie baktericídne vlastnosti v porovnaní s iným kovmi, pretože rýchlejšie preniká do buniek. Striebro má dopad na bunky mikróbov, lebo striebro sa absorbuje stenami buniek, blokuje baktérie fermenty a také bunky zahynú. Strieborné preparáty sú veľmi účinné pri ničení baktérií. Údaje, ktoré poskytuje V. Uglov, dokazujú, že striebro je 1750-krát účinnejšie ako kyselina fenolová rovnakej koncentrácie a 5,5-krát silnejšie  ako dichlorid ortutnatý. Podľa akademika L. Kulsiya, ktorý zasvätil celý svoj život štúdiu striebornej vody a vývoju ionizérov, je strieborná voda efektívnejšia ako chlór, chlórové vápno, hydrochlorid sodný a iné silné oxidátory podobnej koncentrácie.

Striebro je nielen vzácny kov. Je to nenahraditeľný prvok na normálne fungovanie organizmu. Správa sa ako prostriedok profylaktiky na posilnenie imunitného systému. Ako organizmus rastie, je stále menej schopný absorbovať striebro, takže sa objaví nedostatok striebra a odolnosť organizmu klesá, čo vedie k bolestivým následkom.

Aplikácia koloidného striebra je jednou z najbezpečnejších a najefektívnejších metód, ktoré umožňujú prenikanie množstva striebra požadovaného telom. Koloidné striebro je absorbované biologickým spôsobom, lebo priamo preniká do tkaniva organizmu.

Minerály, zvlášť mikroelementy, sú dôležitejšie ako vitamíny, pretože vitamíny bez nich nedokážu byť absorbované. Ak sú  minerály vo forme tabliet absorbované na 40 až 60%, potom koloidné minerály vrátane koloidného striebra sú absorbované na 98%. Koloidné striebro je konglomerácia molekúl striebra, ktorá za čas, kým je vo vode sa ani nezlučuje, ani nereaguje s vodou. Koloidné molekuly nesú nízky elektrický náboj, tlačia jedna druhú a narážajú do väčších molekúl vody (tzv. Brownov pohyb) Je dôležité všimnúť si, že molekuly koloidného striebra, napriek tomu, že sú menšie ako vírusy a baktérie, môžu voľne prenikať do patogénov a ničiť ich.

Moderné antibiotiká bojujú len s baktériami. Koloidné striebro ničí aj baktérie, aj vírusy. Molekuly striebra s kladným nábojom budú oxidovať patogén, ten stratí svoj záporný náboj a potom striebro napadne ďalší chorobu prenášajú organizmus.

Striebro správajúc sa ako antibiotikum, ničí organizmy schopné prenášať viac než 650 chorôb. Okrem toho nie je striebro toxické, podporuje rast kostí, dvojnásobne urýchľuje liečenie poškodených tkanív a pod. Koloidné striebro je tiež schopné bojovať proti rakovine. Dr. R.Becker píše, že:….“striebro s kladným nábojom má účinok na rakovinové bunky a zastavuje ich mitózu…“. Iný vedec, G.Smith, ktorý urobil nespočetné testy spojené s rakovinou, hovorí: „…Postup liečby rakoviny závisí vo veľkom od objemu striebra, ktoré je v pacientovom tele a liečba je pomalá, keď je toho striebra nedostatok…“.

Striebro sa úspešne testovalo na liečbu AIDS. AIDS ej choroba založená na vírusoch. Antibiotiká nemajú vplyv na vírusy, ale striebro má.

Koloidné striebro obsahuje dve formy striebra: kladné strieborné ióny a striebro ako kov. Strieborné ióny majú oxidačné vlastnosti. Keďže protoplazmy patogénnych baktérií majú záporný náboj, priťahujú kladné strieborné ióny, zlučujú sa s nimi, zoxidujú sa a zahynú.

Účinok striebornej vody závisí od jej koncentrácie, ktorá sa meria v miligramoch na liter (mg/l). Čím vyššia je koncentrácia, tým silnejší je účinok a tým skôr sa začne jej aktivita. Napr. voda s koncentráciou striebra 0,05 mg/l zničí mikróby za 5 minút, s koncentráciou 0,2 mg za 2 minúty a 1 mg/l začne svoju aktivitu okamžite. Posledná dávka by zahubila črevné bacily za 3 minúty, dávka s 0,5 mg/l koncentráciou za 20 minút.

Strieborná voda s nízkou a koncentráciou (do 0,1 mg/l) je čistá, bezfarebná tekutina bez chuti a zápachu. Ako sa koncentrácia zvyšuje, voda dostáva šedastú farbu a má horkastú chuť. Strieborná voda vysokej koncentrácie je šedá, akoby s trochou mlieka a chutí horko. Taká voda sa používa na vlhké obklady, dezinfekciu a vonkajšie použitie všeobecne. Strieborná voda si zachováva svoje vlastnosti na niekoľko mesiacov (čím vyššia koncentrácia, tým dlhšie). Mala by sa uchovávať na tmavom mieste alebo v sfarbenej nádobe – úplne najlepšie v tmavých fľašiach.

Strieborná voda nemá vedľajšie účinky, nedráždi sliznicu, ani nepodporuje alergie, žiadne patogénny sa jej nemôžu prispôsobiť a neobsahuje voľné radikály, čistí vodu, má protizápalový účinok, ľahko sa biologicky absorbuje, nereaguje s liekmi, posilňuje imunitu a pod. Na výrobu takejto vody sa v  elektrolyzéroch  AQUATOR SILVER  a  používa striebro najvyššej hodnoty (999,9).

Doma sa dá vyrobiť strieborná voda pomocou domácich prístrojov –  vodný elektrolyzér. Je to pomerne jednoduché: treba naliať trochu vody do elektrolyzéra (najlepšie filtrovanú a usadenú vodu) a zapojiť prístroj do siete. O 2-3 SEKUNDY budete mať 1,5 litra striebornej vody vhodnej na pitie každý deň. Ak chcete vyrobiť striebornú vodu vyššej koncentrácie, musíte nechať elektrolyzér zapnutý na dlhšiu dobu.

Aby bolo jednoduchšie vedieť, ako dlho nechať elektrolyzér  AQUATOR SILVER  zapnutý, aby sa vyrobila voda požadovanej koncentrácie, bol určený čas a v nasledujúcich odporúčaniach sa uvádza v tabuľke príslušného návodu na použitie.

Často sa ľudia pýtajú, aký je rozdiel medzi filtrovanou a striebornou vodou. Vodné filtre znižujú fyzické a chemické znečistenie vody. Strieborná voda navyše znižuje biologické znečistenie, to znamená, že sú zničené baktérie spôsobujúce rôzne choroby. Takáto biologicky čistá voda je skutočným elixírom pre organizmus.

Nezabúdajte, že ak používate striebornú vodu na pitie pravidelne, jej koncentrácia by nemala presiahnuť 0,01 až 0,02 mg/l. Na vlhké obklady sa odporúča použiť koncentráciu 35 mg/l.

Keďže si strieborná voda zachováva vlastnosti na predĺženú dobu, je možné vyrobiť striebornú vodu vyššej koncentrácie. Potom ju môžete zriediť v obyčajnej vode (filtrovanej alebo prevaranej) na požadovanú koncentráciu.

Pred použitím roztok striebornej vody dobre pretrepte.

Poznámky: Nasledujúce odporúčania ukazujú priemernú koncentráciu striebornej vody a poskytujú čas liečby. Doporučujem, ak začiatok používania striebornej vody na liečbu prekonzultujete so svojím lekárom.

 

 

9.  Odporúčania pre používanie striebornej vody na liečbu ochorení pomocou prístroju

AQUATOR Silver mini

 

 

1. – 31. Porucha – ochorenie

2) Odporúčaná liečba

3) Koncentrácia striebornej vody v mg/l

4) Čas na výrobu striebornej vody použitím elektrolýzera  AQUATOR Silver mini

5) Poznámky

 

 1. Angína (rôzne formy)

2) Viac krát po sebe vypláchnite hrdlo striebornou vodou

3) 20

4) 30 min

5) Vypláchnutie opakujete po 3-5 minútach

 1. Pôrodnícke a gynekologické poruchy (zápal rôznych sliznicových membrán spojených s gynekológiou, prasklinky na bradavkách a pod.)

2) Umývajte 3 až 4 krát denne, ale najlepšie bude, ak budete dávať vlhké obklady teplou vodou (30 – 35ºC) striebornou vodou.

3) 20-25

4) 30-35 min

 1. Otrava jedlom

2) Trikrát denne vypite 100 ml striebornej vody. V prípade akútnej otravy a pokým nie je poskytnutá lekárska pomoc, vypite 100 ml striebornej vody, vyvolajte vracanie a každé tri hodiny vypite 100 ml striebornej vody tej istej koncentrácie.

3) 5

4) 7-8 min

5) Zlepšenie by malo nastať do 2-3 hodín

 1. Vysoká teplota

2) podávajte 50 až 100 ml striebornej vody. Koncentrácia – 0,1 mg/l.

3) 0,1

4) 20 sec

5) Teplota by mala klesnúť behom niekoľkých hodín

 1. Zlepšenie celkového pocitu

2) Niekoľko mesiacov pite striebornú vodu slabej koncentrácie namiesto obyčajnej vody. Potom si dajte trojmesačnú prestávku a opakujte kurz znovu.

3) 0,02

4) 2-3-sec

 1. Problémy spojené s operáciou (kosti, kĺby, svaly, lymfa a iné orgány trpiace zápalom spôsobené stafylopneumokokovými infekciami, bacilmi tuberkulózy a pod.)

2) Vypláchnite, umyte a aplikujte vlhký zábal teplej (30-35ºC) striebornej vody 15-20 minút. Trvanie procedúry je 15-20 minút.

3) 30-35

4) 35-40 min

5) vlhký obklad: 4 až 5 vrstiev gázy nasiaknutých striebornou vodou.

 1. Chronická nádcha

2) Vyplachujte hrdlo teplou neživou vodou (30-35ºC) a následne striebornou vodou.

3) 35

4) 40 min

5) Nádcha prejde behom 2-3 dní.

 1. Dezinfekcia v prípade chrípky alebo iných epidemických chorôb

2) Aby sa nenakazili iní členovia rodiny (zvlášť deti) nasprejujte (vytvorte opar) striebornou vodou pomocou sprejového zariadenia.

3) 35

4) 40 min

5) 0,5 l stačí na dezinfekciu miestnosti o veľkosti 20 m²

 1. Dyzentéria

2) Každé 4 hodiny užite jednu lyžicu teplej striebornej vody

3) 5

4) 7-8 min

 1. Záškrt

2) liečba je podobná tej pri dyzentérii

3) 5

4) 7-8 min

 1. Furunkulóza

2) Aplikujte vlhké obklady teplou (30-35ºC) striebornou vodou

3) 35

4) 40 min

 1. Genetická erózia (opotrebenie), poškodenie

2) Aplikujte vlhké obklady teplou (30-35ºC) striebornou vodou

3) 35

4) 40 min

5) Celková dĺžka liečby je do dvoch týždňov

 1. Gastritída

2) Tri krát denne, 20-30 minút pred jedlom vypite 100 ml striebornej vody. Celková dĺžka liečby je do dvoch týždňov.

3) 0,5 – 1,0

4) 1,5 – 3 min

5) Bolesť mizne do niekoľkých dní.

 1. Infekčná hepatitída

2) 20 – 30 minút pred jedlom vypite 100 ml striebornej vody. Dĺžka liečby je 10 dní.

3) 1

4) 3 min

 1. Keratitída, konjuktivitída

2) Vypláchnite striebornou vodou izbovej teploty alebo aplikujte vlhké obklady.

3) 20

4) 30 min

 1. Poruchy spojené s nosom, hrdlom, ušami (vonkajší sluchový kanál, zápal stredného ucha, mastoiditída, faryngitída (zápal hltana), haimoritída, zápal mandlí, rhinitída a chrípkové epidémie)

2) Vypláchnite nos, hrdlo, ústa alebo uši teplotou (30-35ºC) striebornou vodou a podávajte vlhké obklady. Tá istá procedúra by sa mala aplikovať počas chrípkových epidémií, rovnako ako nasledujúce návštevy za nákazlivými pacientmi.

3) 20-25

4) 30-35 min

5) jedno vypláchnutie – 3-5 min

 1. Nezhubné nádory

2) Nasaďte „sondu“ s 12 až 15 vrstvami gázy nasiaknutej striebornou vodou na postihnuté miesto. Voda sa dodáva cez sondu. Dĺžka procedúry – 2 hodiny denne.

3) 35

4) 40 min

5)Liečba trvá asi 10 dní.

 1. Popáleniny

2) Umyte postihnuté miest manganistanom draselným a potom aplikujte vlhké obklady striebornou vodou (šesťvrstvová gáza). Zmáčajte suchý obklad striebornou vodou bez toho, aby ste ho dali dole.

3) 35

4) 40 min

5) Popáleniny sa vyliečia rýchlo a nezanechajú sa žiadne jazvy. Toto je najúčinnejší spôsob liečenia popálenín.

 1. Zápal pľúc, akútny chronický zápal pľúc

2) odporúča sa inhalovať opar striebornej vody. Dĺžka procedúry by mala byť 10 až 15 minút,  teplota 35 až 40 ºC.

3) 5-10

4) 40 min

5) Použite sprej.

 1. Paraprocitída

2) Aplikujte vlhké obklady striebornej vody na postihnuté miesta. Vymieňajte obklady dvakrát denne. 3) 35

4) 40 min

5) Hnis sa zozbiera na gáze, rany sa vyčistia a vyliečia.

 1. Trichofytóza (nákazlivé ochorenie kože a nechtov)

2) Aplikujte vlhké obklady striebornej vody na postihnuté miesta. Vlhké obklady by mali byť na mieste 30 až 40 minút.

3) 35

4) 40 min

5) Dĺžka liečby je 3 až 4 týždne.

 1. Choroby spojené s nádchou (vrátane tých spôsobených vírusmi)

2) Použite striebornú vodu nasledovne: – zmáčanie a vyplachovanie (pre angínu, zápal mandlí, laryngitídu a pod.) – vlhké obklady – opar – vyplachovanie – umytie Teplota vody (30-35ºC)

3) 30-35

4) 35-40 min

5) Vyberte si spôsob liečby v závislosti od miesta problému.

 1. Zápal renal pelvis

2) Trikrát denne vypite 100 ml striebornej vody

3) 1

4) 3 min

5) dĺžka liečby – 2 až 3 týždne

 1. Ružienka

2) Aplikujte obklady teplou (30-35ºC) striebornou vodou a nechajte ich na 30 až 40 minút.

3) 35

4) 40 min

5) Dĺžka liečby je 3-4 týždne a ďalšie na prevenciu recidívy

 1. Sepsa (krvná otrava)

2) Keď ste v nemocnici: pridajte striebornú vodu do roztoku infúzie. Na zlepšenie vypite 20 – 30 minút pred jedlom 100 ml striebornej vody podobnej koncentrácie.

3) 1

4) 3 min

5) dĺžka liečby 1-2 min

 1. Žalúdočné vredy, dvanástnikové vredy

2) 10 dní pite 100 ml striebornej vody 20-30 min pred jedlom. Neskôr spravte ďalší kurz 20 dní – pite 100 ml striebornej vody s koncentráciou 5 mg/l pred jedlom. Bolesť zmizne v prvom kole liečby. Druhá perióda je kvôli posilneniu. Nevyskytne sa žiadna recidíva.

3) 10/5

4) 15 min /  8 min

5) Strieborná voda ničí patogénne baktérie, ktoré podporujú zápal sliznicových membrán.

 1. Zubné problémy (aftická ulcerózna stomatitída, gigngivitída, iné problémy ústne dutiny)

2) Po každom jedle vypláchnite ústa na 3 až 5 minút teplou vodou (30-35ºC)  striebornou vodou. V prípade zhoršenia podávajte vlhké obklady medzi ďasná a líca (zvlášť v prípade stomatitídy) a nechajte ich tam na 3 až 5 minút.

3) 35

4) 40 min

 1. Profylaktika preto detským chorobám

2) Pri kašľaní vyčistite vnútro nosa striebornou vodou. Tiež môžete dať dieťaťu vypiť 50 ml striebornej vody podobnej koncentrácie.

3) 1-2

4) 3-6 min

5) Imunita sa zvýši a deti nechytia choroby od svojich rovesníkov.

 1. Profylaktika proti interným chorobám

2) Vypite 100 ml striebornej vody 3-4 krát denne 20-30 minút pred jedlom

3) 0,1 – 0,2

4) 20-100 sec

5) dĺžka liečby je 3 mesiace.

 1. Črevné hnisavé zranenie

2) Každé 4-6 hodiny vypite 100 ml striebornej vody s koncentráciou 0,1 mg/l

3) 0,1

4) 20 sec

5) dĺžka liečby je 5 – 6 dní.

 

Pozrite si našu ponuku ionizátorov vody určených pre výrobu živej, neživej a striebornej vody.

Aquator Silver – Aquator Classic    a     Aquator mini Silver – Aquator mini Classic.

 

Záverečné slová autora:

„ Sám používam a propagujem aktivovanú vodu už 25 rokov. Počas tohto obdobia som stretol tisícky ľudí, ktorým som poradil, ako používať takúto vodu. Pokladám sa za človeka, ktorý nadobudol rozsiahle skúsenosti, ktoré naďalej pravidelne zdieľam s inými. Najdôležitejšia vec je, že popularita tejto vody narastá.“

Okrem toho sa mi počas posledných rokov podarilo vytvoriť kontakty so špecialistami z iných krajín, vymeniť si s nimi názory a rozšíriť škálu receptov a aplikačných metód. Toto všetko mi dalo podnet na vydanie súčasnej brožúry, ktorá je v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami doplnená o nové návody a nové metódy použitia aktivovanej vody.

Dúfam, že súčasná brožúrka vám bude nápomocná pri riešení rôznych problémov.

 

S úctou, Assoc. Prof. Dr. Petras  Šibilskis

 

 

 

 

 

 

 

Začnite písať a stlačením klávesu Enter vyhľadajte

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.