fbpx

Čo je to AKTIVOVANÁ IONIZOVANÁ VODA ?

Publikované v Ionizovaná voda a ionizátory vody

 

1. Voda v našom živote

Viac a viac autorov píše o vode a jej kvalite, znečistení vody chemikáliami, biologickom znečisťovaní, o jej dopade na naše zdravie, atď. A robia dobre, pretože voda zohráva veľmi dôležitú úlohu v našom živote.

Anatolij Malovitchko vo svojej knihe píše: ,,…naša planéta je obrovský tekutý vodný kryštál… Voda na našej planéte zjednocuje všetky predmety, živé aj neživé, do jednotného systému regulovaného samotnou prírodou. Náš život, náš stav zdravia alebo choroby, všetko závisí od typu vody, množstva a akej vody obieha v našich krvných a lymfatických cievach…“

Je dobre známe, že voda je zdrojom informácií, ktoré si po dlhú dobu uchováva. Zloženie chemikálií a rádionuklidov, vírusy a mikróby prítomné vo vode, dodatočné informácie dodané do nej netradičnými metódami, napr. bioenergetika, atď. Väčšina chorôb sa rozširuje cez vodu, tá sa často stáva zdrojom epidémie. Hovorí sa, že dnes sa dá nájsť vo vode takmer 5000 škodlivých chemikálií. Ročne ochorie na infekciu okolo 500 miliónov ľudí a zomrie viac ako 5 miliónov detí. V takomto kontexte sa potreba čistenia vody, šetrenia a jej zlepšovania stáva aktuálnou a nevzbudzuje žiadne pochybnosti v mysliacom človeku.

Dnes sa mnohí výskumníci, pracovníci starostlivosti o zdravie a nadšenci snažia vyriešiť problémy čistenia a zlepšovania vody. Artézske studne, rastliny ošetrujúce vodu vo vodárenských staniciach, testovanie vody v dedinských oblastiach a iné prostriedky sa využívajú častejšie ako v minulosti. Ľudia zisťujú viac o metódach zlepšovania vody, používajú rozličné filtre čistiace vodu. Tak sa dozvedajú o postriebrenej vode, rozmrazenej vode, magnetickej vode, že je užitočné vhodiť do vody zopár kryštálov kremeňa a napokon aj o aktivovanej vode.

Postriebrená voda je voda s mikročasticami striebra. Už od dávnych čias ľudia vedia, že voda sa dá dezinfikovať striebrom. Naši predkovia používali strieborný riad – nebola to len otázka dobrého majetku a prestíže, ale aj prostriedok udržiavania sa v zdraví, keďže malé množstvo striebra vstupujúce do organizmu jedinca ho očistilo a ošetrilo. Ak by bolo nejaké striebro rozpustné vo vode spôsobom elektrického prúdu, voda by sa stala ešte efektívnejším dezinfekčným a konzervačným činiteľom. Strieborné preparáty sú veľmi aktívne v eliminácii baktérií a biologického znečistenia. Sú aktívnejšie ako väčšina známych antiseptík a antibiotík.

Ďalší zaujímavý a užitočný typ vody je rozmrazená voda. Obyčajná pitná voda sa zamrazí do ľadu a následne roztopí. Takáto voda sa očistí od chemikálií, rádionuklidov a čo je najdôležitejšie, jej molekulová štruktúra sa zmení a molekuly sa stávajú adekvátnymi pre molekuly organizmu, pohybujú sa v rezonancii a odovzdajú viac energie v porovnaní s chaotickým pohybom. Rozmrazená voda znižuje únavu, pomáha liečiť mnohé choroby a takáto liečba nestojí nič, lebo každý je schopný pripraviť zmrazenú vodu u seba doma. Nalejte trochu vody do smaltovanej nádoby a vložte ju do mrazničky, v zime ju môžete dať na balkón. O štyri až päť hodín vyberte nádobu z mrazničky, prelomte ľad na povrchu a vylejte vodu do druhej nádoby. Tento „prvý ľad“ musí byť vyhodený, lebo absorboval molekuly ťažkej vody (deuterium), keďže mrzne rýchlejšie. Voda, ktorú ste preliali do druhej nádoby, má byť opäť umiestnená do mrazničky. Tu ju nechajte, kým sa asi 2/3 obsahu vody nezmenia na ľad. Potom vyberte nádobu a zbavte sa vody ktorá nezamrzla, obsahuje všetku chémiu. Zvyšný ľad je zdrojom rozmrazenej vody, ktorú sme hľadali. Takýto ľad by sa mal roztopiť v izbovej teplote, neohrievajte ho na sporáku. Takto pripravenú vodu vypite 1 hodinu pred jedlom. Odporúča sa vypiť 2 až 3 poháre denne. Rozmrazenú vodu uchovávajte v chladničke.

Magnetická voda je pitná voda, ktorá bola vedená magnetickým poľom generovaným trvalými magnetmi. Má pozitívny účinok. Môže sa použiť na umývanie tela ako magnetická sprcha, na pitie a polievanie rastlín a pre zvieratá.

Kúsok kremeňa vloženého do vody je schopný zničiť baktérie, pričom zlepšuje jej chuť a prečisťuje ju. Kremeň neutralizuje chlór a dusíkaté zložky, absorbuje prímesi ťažkých kovov. Sféra použitia vody ošetrenej kremeňom je pomerne široká a ľahko sa dajú nájsť zdroje, ktoré ju popisujú.

Aktivovaná voda, ktorej sa momentálne venuje špeciálna pozornosť v Lotyšsku, je zlepšená a očistená voda, ktorá je efektívnou a lacnou medicínou a obzvlášť výborným prostriedkom prevencie proti chorobám. Aktivovaná voda je pitná voda, ktorá počas elektrolýzy získava nové vlastnosti. Elektrolýza prebieha v nádobe, ktorá je rozdelená do dvoch sekcií rozdeľujúcou stenou (membrána diafragma), ktorá prepúšťa ióny, ale nedovoľuje premiešanie vôd. Preto sa voda v časti s kladnou elektródou stáva acidickou (kyslou, mŕtvou) a je indukovaná kladným nábojom a v časti so zápornou elektródou sa voda stáva alkalickou (zásaditou, živou) a je indukovaná záporným nábojom. Po reakcii je alkalická voda zakalená od vyzrážaného vápnika a horčíka ak ho voda obsahovala. Tento kal sa po chvíli usadí a voda sa stáva čistou. Ale o tom budeme hovoriť neskôr.

 

2. Ako bola objavená aktivovaná voda

Aktivovaná voda bola objavená v taškentskom Inštitúte pre vedecký výskum plynu, vedený profesorom Dr. S. Aliokhinom (neskôr členom Akadémie vied). Výskumníci hľadali novú emulziu. Počas experimentov v laboratóriu, v tých dňoch vedených inžinierom V. Blakhirom (neskôr členom Akadémie vied), prevádzali elektrolýzu vody v nádobe rozdelenej na dve časti partíciou – membránou vyrobenou zo špeciálneho materiálu. Špeciálna membrána umožní iónom prejsť, avšak chráni pred zmiešaním vôd.

Zistilo sa, že počas elektrolýzy v takejto nádobe získala voda nové vlastnosti. Na strane kladnej elektródy (anódy) sa stala acidickou s kladným nábojom a na strane zápornej elektródy (katódy) sa stala alkalickou so záporným nábojom. Vody pripravené takýmto spôsobom boli umiestnené do separovaných fliaš a ukázalo sa, že voda si zachováva svoje vlastnosti, acidická po dlhú dobu.

Experimenty pokračovali. Čoskoro si vedci všimli liečivý účinok aktivovanej vody a využitie acidickej vody na sterilizáciu lekárskych nástrojov a liečenie pooperačných rán.

Priame liečenie operačných rán, experimenty s bavlnou…, – výsledky pripomínali rozprávky o živej a mŕtvej vode a čoskoro bola alkalická voda nazvaná živou a acidická mŕtvou vodou. Nové vlastnosti takejto vody boli natoľko zaujímavé a neočakávané, že vedci urobili viac ako 100 vynálezov. Čoskoro sa aktivovaná voda začala široko používať v Japonsku a tí sa nezdráhali financovať vývoj toho prostriedku. Krok za krokom sa objavovali ďalšie návody, ako používať túto vodu v domácnostiach a priemysle.

V súčasnosti sa aktivovaná voda používa v Japonsku Izraeli, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Bulharsku, Rusku, Uzbekistane, Bielorusku, Ukrajine, Litve, Lotyšsku a iných krajinách. Zistilo, sa že takáto voda je menej toxická a mohla by sa používať na vnútornú aj vonkajšiu aplikáciu. V Japonsku a Uzbekistane je aktivovaná voda legálne uznaná ako liečivý prostriedok.

Mnohé testy s aktivovanou vodou boli prevedené v rozličných oblastiach Ruska – pri chove dobytka, hydiny a v záhradníctve. Výsledky týchto testov boli veľmi pozitívne. Podobné testovanie sa previedlo v Lotyšsku.

V Litve vyrába spoločnosť BURBULIUKAS elektrolyzéry na výrobu aktivovanej ionizovanej vody značky AQUATOR. Existujú štyri modifikácie týchto elektrolyzérov na výrobu aktivovanej alebo postriebrenej vody, sú kompaktné a ekonomické. V závislosti od modifikácie je možné za 20 až 40 minút podľa nastavenia vygenerovať 3 litre aktivovanej vody alebo behom 2-3 sekúnd 3 litre postriebrenej vody.

Všetky prístroje vyrobené touto spoločnosťou sú certifikované v EÚ a majú zákonnú 24 mesačnú záruku.

Detailné špecifikácie týchto prístrojov sa dajú nájsť v ich príslušnom užívateľskom manuáli, ktorý Vám radi zašleme na požiadanie, stačí nás kontaktovať.

Záujem o aktivované vody narastá. Toto sa dá spozorovať vďaka dvom medzinárodným seminárom, ktoré sa konali v Moskve v rokoch 1997 a 2001, kde vedci z 18 krajín diskutovali o problematike aktivovanej vody, jej praktickom využití nielen v medicíne ale aj v priemysle.

 

     3.  Vlastnosti aktivovanej ionizovanej vody

Vlastnosti aktivovanej vody závisia od koncentrácie iónov vodíka v nej. „pH“ je zvyčajná jednotka pre vyhodnotenie koncentrácie vodíkových iónov a môže mať hodnoty od 0 do 14 bodov. Prírodná voda je neutrálna a jej pH hodnota je približne 7,0. Akonáhle tento parameter vystúpi zo 7 do 14 bodov, voda sa stáva alkalickou.

pH hladina alkalickej vody používanej na profylaktiku a liečenie je od 8,0 do 10,5. Akonáhle hladina pH klesne pod 7, voda sa stáva acidickou. pH acidickej vody používanej na liečenie a profylaktiku je od 5,5 do 2,5. Variácie rovné 0,5 pH sú považované za nedôležité.

Acidická voda (taktiež nazývaná anolytická a neživá voda) je čistá a bezfarebná tekutina majúca zápach kyseliny, chlóru alebo kvasiniek. Táto voda má baktericídne vlastnosti a je skvelým dezinfektantom. Spomaľuje bioprocesy organizmu, znižuje krvný tlak, má upokojujúci účinok, zlepšuje spánok a dodáva uvoľnenie v prípadoch bolesti v kĺboch, pretože má schopnosť rozpúšťať soli.

Pravidelné vyplachovanie ústnej dutiny po jedle zastavuje krvácanie z ďasien, ústna dutina a medzizubné priestory sa dobre vydezinfikujú a povlak na zuboch postupne zaniká. Táto voda je výborným dezinfektantom pre obväzové gázy a obväzy, spodné prádlo, oblečenie, obuv, ovocie, zeleninu, budovy, dokonca pôsobí aj v kvetináčoch alebo záhradných záhonoch.

Táto voda je veľmi účinná pri liečení nachladnutia a hnačky u ľudí a zvierat. Môžeme ju využiť na čistenie pokožky ako náhradu za propagované prípravky s pH 5,5  a umývať pokožku bez drahých importovaných kozmetických preparátov. Anolyt zvlhčuje rôzne povrchy a dobre preniká do pokožky zlepšujúc hladinu kyslosti v organizme.

Anolyt sa môže použiť na dezinfekciu a očistenie sanitárnych zariadení a nástrojov (umývadlá, toaletné dosky, vane) riadu, hračiek, bielizne a podláh, obuvi, ošetrovateľských predmetov, plastov, budov, povrchov, nábytku a pod.
Vo všetkých prípadoch sa dá roztok použitý na vyššie spomenuté zámery odstrániť jednoducho vyliatím do kanalizačného systému bez nejakých ďalších úprav, bez ohrozenia životného prostredia.

Alkalická voda (katolytická, živá voda) je mútna šedastá tekutina, ktorá sa čoskoro po elektrolýze  stane čistou, nános rôznych vodných solí sa usadí na dno nádoby. Živá voda je veľmi jemná, bez chuti a pripomína dažďovú vodu. Stimuluje bioprocesy organizmu, jemne zvyšuje krvný tlak, podporuje prístupnosť živín, zlepšuje chuť do jedla a dodáva energiu a sviežosť. Táto voda je dobrá a účinná pri liečení rozličných kožných rezných rán, škrabancov, žalúdočných vredov, preležanín a pod.

Alkalická voda revitalizuje zvädnuté kvety, odtrhnuté ovocie a zeleninu, ktoré po jej aplikácii vyzerajú veľmi čerstvo. Semená, ktoré boli uložené v alkalickej vode  pred zasadením, budú klíčiť rýchlejšie a ak sú polievané pravidelne, poskytnú rýchlejšiu a väčšiu úrodu. Táto voda je dobrá na umývanie a pranie.

Okrem svojej zásaditosti je živá voda indukovaná záporným elektrickým nábojom o veľkosti približne 0,7 až 0,9 V. Stráca svoje vlastnosti rýchlejšie ako acidická voda, avšak keď sa skladuje v pevne utesnenej nádobe (žiadny kontakt s vonkajším vzduchom) uchováva si ich do 48 hodín.

Ako je jasné z toho, čo sme už povedali, anolyt a katolyt majú rôzne kvality, ktoré sa dajú úspešne aplikovať v každodennom živote. Keďže aktivovaná voda je najefektívnejšia keď je čerstvá, nie je žiadny dôvod vyrábať veľké objemy na uskladnenie. Najlepšie je vygenerovať požadované množstvo a využiť ho pre daný zámer. Zvyšky sa môžu použiť na polievanie kvetín, umývanie….

Neoplatí sa uskladňovať aktivovanú vodu v chladničke. Neodporúča sa ju prevárať. Pri varení klesá jej koncentrácia a redukujú sa elektrolytické vlastnosti (oxidačno-redukčný potenciál). Avšak tí, ktorí chcú zažiť novú chuť čaju alebo kávy, môžu použiť ionizovanú živú vodu (alkalickú) na ich výrobu.

Často sú nám kladené otázky, ako sa prejavuje liečivý účinok aktivovanej vody. Najdôležitejšie je, že aj alkalická (živá), aj acidická (neživá) voda sú pri svojich elektrolytických javoch blízko tekutým látkam v tele (krv, vnútrobunková tekutina, lymfa…) Preto sa takáto voda ihneď pripojí k vitálnym aktivitám organizmu. Je takisto veľmi dôležité, že táto voda je prírodný produkt aktivujúci liečivý potenciál organizmu a pôsobí preventívne.

 

   4.  Senzácia od výskumníka zo Sankt Peterburgu

Väčšina novín a časopisov v Rusku a iných krajinách sveta mali na prvých stránkach pútavé nadpisy, ako „Tajomstvo starnutia človeka odhalené“, „Predpokladaný vek človeka – 270 rokov“, „Biologické hodiny zeme pre plnohodnotný život“. Články s týmito nadpismi predstavili biologické počítadlo času vytvorené ruským výskumníkom V.Volkovom. Tieto biologické hodiny sú mechanizmus vytvorený prírodou pridržiavajúc sa zákona, že všetko čo je živé na tejto zemi, zostarne a zomrie. Podľa V.Volkova je starnutie a všetky druhy chorôb, výsledkom rastúcej spotreby bunkovej tekutiny, teda produkcie iónov vodíka (protónov).

Čím staršia osoba je, tým menej vody zostáva v jej tele (telo novorodenca obsahuje 85% vody, 80- ročný človek jej má v organizme asi 50%). Pri strate bunkovej tekutiny bunky nedokážu fungovať normálnym spôsobom a odumierajú. Organizmus sa snaží kompenzovať túto stratu a začína blokovať aktivitu orgánov zodpovedných za odstraňovanie tekutín. Aktivita týchto orgánov sa oslabuje a hrozba početných porúch narastá. V prípade blokovania obličiek organizmus úplne neodstraňuje močovinu, močovú kyselinu a amoniak, takže telo sa nimi otrávi. Keď sa zabráni činnosti pečene, problém vzniká zlyhaním odstraňovania bilirubínu, cholesterolu, kyselín, čo spolu so žlčou podporuje vývin artériosklerózy, oslabenie imunity, poruchy spánku a rozličné psychózy.

V.Volkov vykresľuje nasledovný záver.
V prípade, že je telu poskytovaná možnosť obnoviť hladinu iónov vodíka, mohlo by byť možné zredukovať nielen množstvo chorôb, ale dokonca aj podporiť obnovu organizmu. Spomínaný výskumník odporúča používať elektrolyzérom generovanú neživú vodu (anolyt) obsahujúcu zvýšenú koncentráciu iónov vodíka. Takúto vodu organizmus ľahko prijíma a je účinná v doplnení tak potrebnými iónmi vodíku.

   5.  Čo by sme mali vedieť pred používaním aktivovanej ionizovanej vody.

Aktivovaná voda by sa mala vyrábať dodržiavaním metodológie popísanej v užívateľskom manuáli a mala by sa používať dodržiavaním odporúčaní obsiahnutých v tomto článku.

Jednorazová dávka aktivovanej vody na dospelého človeka je odporúčaná na pol pohára. Množstvo požité deťmi by malo byť príslušne menšie, napr. deti medzi 2 až 5 rokmi by mali jednorazovo vypiť maximálne jednu tretinu pohára. Na liečenie prechladnutia u malých detí pridajte niekoľko kvapiek neživej vody do nosa dieťaťa pomocou pipety a na liečenie angíny alebo škrabania v hrdle dajte dieťaťu vypiť niekoľko hltov teplej neživej vody. Veľmi účinné je nastriekanie tejto acidickej vody na mandle ručným rozprašovačom.

Ak chcete, aby aktivovaná voda zmiernila podráždené miesta, vyrážky a uhry, mala by sa častejšie používať na zmáčanie týchto miest asi 6-10 krát za deň. Škrabanie v hrdle by sa malo liečiť vyplachovaním neživou vodou po jedle. V takýchto prípadoch by mala byť voda trochu ohriata, môžeme ju mať odloženú na radiátore.

Otázka, ktorá sa často vyskytuje je, či môžeme používať lieky a aktivovanú vodu súčasne. Bohatá vedecká literatúra o aplikácii aktivovanej vody neobsahuje žiadnu jednoznačnú odpoveď. Takže na záver: Mala by to byť buď aktivovaná voda alebo lieky. V prípade onkologického ochorenia alebo onkologickej liečby musí byť o používaní aktivovanej ionizovanej vody bezpodmienečne informovaný ošetrujúci lekár.

Teraz môžeme prejsť ku konkrétnym odporúčaniam ohľadom používania aktivovanej vody na liečebné účely. Odporúčania boli vyhodnotené známymi vedcami, doktormi, chemikmi a inžiniermi. Odporúčania sú usporiadané v abecednom poradí podľa názvu ochorenia alebo poruchy.

Očakávaný čas výsledkov liečenia je orientačný. Skutočná doba zlepšenia závisí od jednotlivého organizmu, trvania poruchy, výživy a iných faktorov.

Konzultujte používanie aktivovanej vody so svojím lekárom.

Začnite písať a stlačením klávesu Enter vyhľadajte

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.